Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Heimar Lengi, Ester Tuiksoo ja Tarmo Tamme 21. novembril esitatud arupärimisele postkontorite sulgemise kohta (nr 69). 

Ansipi sõnul on miinimumnõuded postiasutuste paiknemisele ja teenuste kättesaadavusele kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusega. Konkurentsiameti ülesandeks on jälgida, et postkontorite sulgemisega ei halvene universaalse postiteenuse kättesaadavus ning täidetakse riigi poolt teenuse osutamisele seatud nõudeid. Peaministri selgituste kohaselt peab Eesti Post tagama igas vallas vähemalt ühe postkontori olemasolu ja igale vallaelanikule postiteenuse üks kord päevas kuus korda nädalas. Maapiirkondades suurema osa postiasutuste käibest moodustab kaubamüük ja postipanga teenused. Nõudlus kirja ja pakiteenuste järele on minimaalne. 

Ansip tõi näite Ruusmäe ja Koiküla postkontorites keskmiselt ühe kuu jooksul toimunud tegevustest, mis olid väikese mahuga. Tema sõnul võib sellest järeldada, et Eesti Posti poolt postkontorite sulgemise peamiseks põhjuseks on teenuse vähene kasutatavus nendes kontorites. Kui postkontorit külastavad vaid üksikud kliendid päevas, siis on majanduslikult otstarbekam pakkuda samu teenuseid mõnel muul viisil. 

Peaminister tunnistas, et universaalse postiteenuse osutamisega kaasneb Eesti Postile märkimisväärne kahjum. Samas leidis ta, et ega universaalse postiteenuse osutamine ei peagi olema alati kasumlik. Ansipi sõnul peab lähtuma mõistlikust majanduslikust otstarbekusest. Peaminister selgitas, et suletud postkontorite piirkonnas ei ole elanike juurdepääs universaalsele postiteenusele halvenenud, kuna maapiirkonnas lähimast postkontorist enam kui viie kilomeetri kaugusel elavale inimesele peab Eesti Post osutama universaalset postiteenust selle isiku elu- või asukohas, mida Eesti Post ka teeb. Ansip rõhutas, et Eesti Posti töötaja kohalekutsumine on seejuures tasuta, maksta tuleb vaid tarbitud universaalse postiteenuse eest. Motokandega pakutav universaalne postiteenus on samaväärne postkontoris pakutavaga ning isik ei pea tegema kulutusi transpordile, et postkontorisse jõuda, kuna saab teenuse kätte oma elu- või asukohas.                        

Peaminister vastas veel kolmele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Peeter Võsa, Inara Luigase, Kalev Kallo, Viktor Vassiljevi ja Yana Toomi 23. novembril esitatud arupärimine Eesti kaubandusbilansi kohta (nr 71); 

Riigikogu liikmete Priit Toobali, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Peeter Võsa, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Marika Tuus-Lauli, Mailis Repsi, Kadri Simsoni, Viktor Vassiljevi ja Ester Tuiksoo 23. novembril esitatud arupärimine maavanemate ülesannete kitsendamise kohta (nr 72);                       

Riigikogu liikme Heimar Lengi 24. novembril esitatud arupärimine koolireformist ja huvigruppide kaasamise kohta (nr 73). 

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside