Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Inara Luigase, Ain Seppiku, Enn Eesmaa, Nelli Privalova, Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Aadu Musta, Rein Ratase, Evelyn Sepa, Vilja Savisaare, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Kadri Simsoni, Lauri Laasi ja Eldar Efendijevi 14. jaanuaril esitatud arupärimisele piiriületusproblemaatikast Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal (nr 119). 

Arupärijad küsisid, miks ei ole valitsus seoses soodusviisade režiimi lõppemisega 19. jaanuaril siiani alustanud läbirääkimisi Vene Föderatsiooniga kahepoolse lepingu sõlmimiseks kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks piiriäärsetel aladel ja missugused on valitsuse senised sammud selle küsimuse lahendamisel.
 
Ansip selgitas, et siseministeerium tegi kirjalikud ettepanekud viisade andmise korra lihtsustamiseks 28. novembril 2008. Nii välis- kui siseminister nõustusid, et viisa andmise korra lihtsustamiseks on vajalik peamiselt muuta riigisisest praktikat ning tulenevalt Schengeni õigustikust on Eesti lihtsustanudki senist Schengeni viisade andmise praktikat. Samuti on tehtud välismaalaste seaduse ja teiste õigusaktide muutmise ettepanekuid, mis on suunatud viisa andmise korra lihtsustamisele. Käesoleval ajal on siseministeeriumis ettevalmistamisel välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, kuhu on muu hulgas lisatud ettepanekud viisa andmise korra lihtsustamiseks, mille osas on saavutatud üksmeel. Välisministeerium on teavitanud Venemaa Föderatsiooni nii kirjalikult kui ka suuliselt senise piiriületuskorra muutmisest ning üleminekust tavalisele viisarežiimile, kuid teinud samas ettepaneku jätkata senisele korrale sarnast viisade väljastamise praktikat.
 
Peaminister viitas erinevatele kahepoolsetele kõnelustele Vene Föderatsiooniga, millest tulenevalt on alust arvata, et Venemaa on valmis alustama läbirääkimisi kahepoolse lepingu sõlmimiseks. „Samas ei ole võimalik prognoosida läbirääkimiste kulgu ega nende edukust. Valmisolekust kahepoolne leping allkirjastada on võimalik rääkida alles siis, kui lepingu sõnastuses on saavutatud kokkulepe,“ ütles Ansip.
 
Ansipi sõnul rahuldas seni kehtinud piiriületuse kord meid piisavalt. „Me ei pea vajalikuks praegu hakata sisuliselt arendama Venemaa Föderatsiooniga viisavaba piiri ületamise läbirääkimisi,“ märkis peaminister.  
           
Peaminister vastas veel Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Olga Sõtniku, Nelli Privalova, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Lauri Laasi, Kadri Simsoni, Toivo Tootseni, Toomas Vareki, Helle Kalda, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Vilja Savisaare, Aadu Musta, Ain Seppiku ja Evelyn Sepa 19. jaanuaril esitatud arupärimisele korruptsioonist omavalitsustes (nr 123) ja Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Toomas Vareki, Vilja Savisaare, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee, Toivo Tootseni, Aadu Musta, Lauri Laasi, Tiit Kuusmiku, Vladimir Velmani ja Enn Eesmaa 20. jaanuaril esitatud arupärimisele olukorrast piimasektoris (nr 125).
           
Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas Riigikogu liikmete Lauri Laasi, Ain Seppiku, Kadri Simsoni, Lembit Kaljuvee ja Olga Sõtniku 13. jaanuaril esitatud arupärimisele informatsiooni lekkimisest kaitseministeeriumis (nr 117).
           
Sotsiaalminister Maret Maripuu vastas Riigikogu liikmete Mai Treiali, Villu Reiljani, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi, Karel Rüütli ja Jaanus Marrandi 15. jaanuaril esitatud arupärimisele pensionide kojukandest (nr 121).
             
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus 
Tagasiside