Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Jarno Lauri, Mark Soosaare, Jüri Tamme, Eiki Nestori, Kadi Pärnitsa ja Mart Meri 15. novembril esitatud arupärimisele valitsuse liiklusohutuse alasest tegevusest (nr 255).

Peaminister selgitas, et vastavalt   1. veebruaril 2001 jõustunud liiklusseadusele korraldatakse riiklikku liiklusohutuspoliitika elluviimist riikliku liiklusohutusprogrammi kaudu. Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm aastateks 2003 kuni 2015 kiideti valitsuses heaks 18. märtsil 2003 ning see võeti vastu Riigikogus 28. mail 2003. Programmi eesmärgiks on liiklusõnnetuste läbi hukkunute arvu ja liiklusõnnetuste raskusastme vähendamine, liiklejatele inimsõbralikuma liikluskeskkonna kujundamine ning liikleja liiklusalase teadlikkuse tõstmine ja käitumisharjumuste mõjutamine. Esimeses etapis aastatel 2003-2006 olid kavandatud alljärgnevad meetmed: seadusandlikud ja korralduslikud, koolitus ja väljaõpe, liiklusohutuse kampaaniad ja liiklusjärelevalve alane tegevus, pilootprojektid, liikluskeskkonna meetmed. Esimese etapi, mis lõppes kaheksa päeva tagasi, kokkuvõtetega tegelevad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning maanteeamet, kes on algatanud liiklusohutusprogrammi esimese etapi tulemuste analüüsi ning järgmise etapi tegevuskava kuni 2010. aastani väljatöötamise. Kõneldes kurvast statistikast, märkis Ansip: „Liiklusõnnetustes hukkunud inimeste arvu vähendamine liigub siiski soovitud suunas, kuigi 2006. aasta tõi tagasilöögi. Kuni 2006. aastani on liiklusõnnetustes hukkunute arv järjekindlalt vähenenud. Kui 1991. aastal hukkus liikluses 491 inimest ja 2002. aastal 224, siis 2005. aastal oli hukkunute arv 168 ja 2006. aastal kujunes hukkunute arvuks esialgsetel andmetel kahjuks 201 inimest.” Paljude tegevuste, liikluskasvatuse jne, mõju ilmneb alles pikema ajaperioodi jooksul. Peaminister tõi välja mõningaid positiivseid tendentse: helkurite kasutamise protsent on tõusnud küsitluse andmeil lastel 30-lt 91-ni ja täiskasvanutel 6-lt 60-ni; turvavööde kasutamine esiistmetel 51-lt 74%ni, laste turvavarustuse kasutamine 20%-lt 39%ni. Liikluses osalevate joobes juhtide arv on vähenenud, võrreldes 2002. aastaga oli 2005. aastal paranemine ligi kaks korda. 2002. aastal oli liikluses joobes juhte 3,30% ja 2005. aastal 1,19%.

Peaminister vastas ka Riigikogu liikmete Indrek Raudse, Juhan Partsi, Ken-Marti Vaheri, Urmas Reinsalu, Reet Roosi ja Mart Nuti 13. novembril esitatud arupärimisele AS-i Sakala keskus kohta (nr 251).

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside