Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Deniss Boroditši, Lauri Laasi, Priit Toobali, Viktor Vassiljevi, Mailis Repsi ja Marika Tuus-Lauli 5. detsembril esitatud arupärimisele kohalike omavalitsuste laenupiirangute kohta (nr 77). 

Arupärijad soovisid teada selgitusi Rõngu valla laenupiiranguga seotud asjaolude kohta? 

Peaminister selgitas, et kohalike omavalitsuste laenupiirangud on Euroopas tavaks ja mille puudumine on suureks erandiks. Ta rõhutas, et kuna valitsussektori tasakaalu eest vastutab tavaliselt rahandusministeerium, siis on ministeeriumile antud hoovad selleks, et tagada  valitsussektori tasakaal. Ansip märkis, et väga paljudes riikides on kohalikele omavalitsustele seatud nii laenupiirangud kui ka nõue, et kohalikud omavalitsused tohivad oma varem kogutud reserve kasutusele võtta vaid rahandusministeeriumi loal. 

Ansip ütles, et 1. märtsist 2009 jõustus kohalike omavalitsuste ajutine võlakohustuste võtmise piirang, mis lubas kohustusi võtta ainult välisabiprojektide omaosaluse katteks. Piirang lõppes 31. detsembril 2011. Muudatuse eesmärgiks oli kohalike omavalitsuste koonddefitsiidi piiramine ning võimalike finantsriskide maandamine. Peaministri hinnangul ei peaks seda piirangut käsitlema ainult kohalike omavalitsuste finantsautonoomia, vaid kogu riigi rahanduse aspektist. Ansip toonitas, et 2009. aasta kevadel oli majandus kolm kvartalit järjest languses ning riigi rahandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks pidid kõik avaliku sektori osapooled solidaarselt kulusid vähendama. Ta märkis, et rahandusministeerium hoiatas Rõngu vallavanemat 30. juunil 2009 saadetud kirjas, et kavandatava lepingu sõlmimisega võetakse lubamatu kohustus, sest seda ei kasutatud ühegi välisabiprojekti omaosaluse katteks. Hoiatusest hoolimata sõlmis vallavanem 16. juulil 2009 kapitalirendilepingu kooli renoveerimiseks. Rahandusministri sama aasta 11. novembri käskkirjaga peeti kinni valla tulumaksu ja tasandusfondi vahendite ülekanded. Vallavalitsus pöördus selle vaidlustamiseks kohtusse. Kohus otsustas esialgse õiguskaitse menetluses kuueks kuuks vähendada vahendite kinnipidamise ulatust algselt 20%-lt 5%-le, pärast selle perioodi lõppu jätkati kinnipidamist 5% ulatuses. Rõngu valla juhtide initsiatiivil alustati konsultatsioone kompromisskokkuleppe sõlmimiseks, et lõpetada kohtuvaidlus. Kompromisskokkulepe sai võimalikuks, kuna vald nõustus seni 5% ulatuses kinnipeetavad vahendid ise suunama rikkumisena võetud kohustuse ennaktempos tasumiseks. Sellele lisaks panustab vald aastatel 2012–18 samal eesmärgil igal aastal täiendavalt 10 tuhat eurot. 

Ansip märkis, et Rõngu vallaga kompromisskokkulepe tagas rahandusministri käskkirjaga seatud eesmärgi täitmise ja oli eelkõige laste huvides.                       

Peaminister vastas veel viiele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Andres Anvelti, Neeme Suure, Kalev Kotkase, Jaan Õunapuu, Rannar Vassiljevi, Marianne Mikko, Karel Rüütli, Indrek Saare, Helmen Küti, Mart Meri, Heljo Pikhofi, Urve Palo, Jevgeni Ossinovski, Eiki Nestori, Kajar Lemberi ja Kalvi Kõva 5. detsembril esitatud arupärimine elamislubadega kaubitsemise kohta (nr 78);                       

Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Kalle Laaneti, Kalev Kallo, Deniss Boroditši, Heimar Lengi, Marika Tuus-Lauli, Viktor Vassiljevi, Valeri Korbi, Tarmo Tamme, Lembit Kaljuvee, Priit Toobali, Jüri Ratase, Enn Eesmaa, Inara Luigase ja Vladimir Velmani 5. detsembril  esitatud arupärimine Schengeni viisaruumi kohta (nr 79);                       

Riigikogu liikmete Yana Toomi, Eldar Efendijevi, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Deniss Boroditši, Olga Sõtniku, Andres Anvelti, Jaak Alliku, Jevgeni Ossinovski, Marianne Mikko ja Helmen Küti 7. detsembril esitatud arupärimine soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku institutsiooni kohta (nr 82);                       

Riigikogu liikmete Yana Toomi, Viktor Vassiljevi, Priit Toobali, Olga Sõtniku, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme, Peeter Võsa, Vladimir Velmani, Deniss Boroditši, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Mihhail Stalnuhhini, Mailis Repsi ja Ester Tuiksoo 8. detsembril esitatud arupärimine programmi “Igale lapsele lasteaiakoht” kohta (nr 83);                         

Riigikogu liikmete Jaak Alliku, Urve Palo, Jaan Õunapuu, Rannar Vassiljevi, Indrek Saare, Heljo Pikhofi, Karel Rüütli, Sven Mikseri, Kalev Kotkase, Andres Anvelti, Neeme Suure ja Kajar Lemberi 10. jaanuaril esitatud arupärimine Ida-Virumaa majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamise kohta (nr 89).                       

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Vladimir Velmani, Inara Luigase, Lauri Laasi, Eldar Efendijevi, Viktor Vassiljevi, Kadri Simsoni, Aivar Riisalu ja Rainer Vakra 9. jaanuaril  esitatud arupärimisele Eesti elektrisüsteemi varustuskindlustuse kohta (nr 88);                         

Justiitsminister Kristen Michal  vastas Riigikogu liikmete Tarmo Tamme, Peeter Võsa, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Mihhail Stalnuhhini, Kadri Simsoni, Mailis Repsi, Ester Tuiksoo, Viktor Vassiljevi, Aadu Musta ja Kalev Kallo 11. jaanuaril esitatud arupärimisele RMK lepingute kohta mittetulundusühinguga Metsasõbrad (nr 90).                       

Sotsiaalminister Hanno Pevkur  vastas neljale arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Kalle Laaneti, Valeri Korbi, Ester Tuiksoo, Lauri Laasi, Viktor Vassiljevi, Mihhail Stalnuhhini, Inara Luigase, Yana Toomi, Deniss Boroditši, Marika Tuus-Lauli, Olga Sõtniku, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa ja Kadri Simsoni 7. detsembril esitatud arupärimine soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kohta (nr 81);                         

Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Kalev Kallo, Viktor Vassiljevi, Lauri Laasi, Aadu Musta, Heimar Lengi ja Valeri Korbi 13. detsembril esitatud arupärimine lastega perede toimetuleku kohta (nr 84);                       

Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Lauri Laasi, Viktor Vassiljevi, Deniss Boroditši ja Kadri Simson 15. detsembril esitatud arupärimine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 täitmise kohta (nr 86);                       

Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Inara Luigase, Kalle Laaneti, Rainer Vakra, Kalev Kallo ja Viktor Vassiljevi 24. jaanuaril esitatud arupärimine Sotsiaalministeeriumi siseauditi kohta (nr 99).                       

Istung lõppes kell 19.52. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside