Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Lauri Laasi ja Evelyn Sepa 18. aprillil esitatud arupärimisele maavanema ametist vabastamise kohta (nr 2), mis puudutab valitsuse kavatsust vabastada ametist Harju maavanem Värner Lootsmann seoses tema väidetava süüteoga Sakala keskuse ehitusloa üle järelevalve teostamisel.

Peaminister selgitas, et maavanemal oli kaalutlusõigus: ta võis teha järelevalvet ja võis seda ka mitte teha. Kuid kui ta otsustas järelevalve teostamise kasuks, siis ta pidi selle tegema vastava põhjalikkusega. „Jutt sellest, et kangutatakse iga hinna eest kedagi ametist on kohatud ja alusetud. Nii õiguskantsler kui ka valitsus on väga põhjalikult kirjeldanud seda, kuidas maavanem oleks pidanud käituma ja ka seda, kuidas ta tegelikult käitus. Oma ülesannetesse mittepiisava hoolikusega suhtumise eest on teda ka distsiplinaarkorras karistatud,” ütles Ansip.  Peaminister tsiteeris õiguskantslerit: “Leidsin, et kuna maavanem ei ole hinnanud ehitusloa materiaalset õiguspärasust, see tähendab vastavust detailplaneeringule, siis ei ole järelevalvet teostatud Vabariigi Valitsuse seaduses ettenähtud ulatuses.” Seega maavanem ei ole teostanud järelevalvet nii, nagu üks kohusetundlik maavanem seda riigi huvides teostama peaks, nentis peaminister.

Toomas Tõniste küsis peaministrilt hinnangut maavanema ainuisikulise otsuse kohta alkoholimüügi piiramiseks  Harjumaal.  Ansip tunnistas, et kindlasti ei kannata selline otsustamise viis kriitikat. Peaminister selgitas, et kellelegi ei olnud ju mingiks uudiseks see, et on suvi tulemas, samuti ei saanud olla Harju maavanemale suureks üllatuseks olla see, et on tulemas lastekaitsepäev. „Sellist käitumist, kus üks riigiametnik ei pea vajalikuks konsulteerida ei regionaalministriga ega teiste pädevate isikute ja institutsioonidega ei pea ma kindlasti normaalseks. Aga maavanema korralduse õiguspärasust hinnatakse ja nende tulemusteni me jõuame ilmselt lähemal ajal, nädala jooksul,” ütles peaminister.

Peaminister vastas veel kolmele arupärimisele: Riigikogu liikmete Rein Ratase, Evelyn Sepa, Mailis Repsi, Kalev Kallo, Enn Eesmaa, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Helle Kalda, Vilja Savisaare ja Nelli Privalova 18. aprillil esitatud arupärimisele Tallinna linna haldusalas reformimata riigimaal asuvate metsade korrashoiu kohta (nr 1); Riigikogu liikmete Olga Sõtniku ja Lauri Laasi 19. aprillil esitatud arupärimisele rahvastikuministri büroo maksumaksja raha raiskamise kohta (nr 3); Riigikogu liikmete Rein Ratase, Aadu Musta, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Kalle Laaneti, Olga Sõtniku, Jüri Ratase, Vladimir Velmani, Eldar Efendijevi, Jaan Kundla, Inara Luigase, Kadri Musta, Lauri Laasi, Toomas Vareki, Helle Kalda, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Evelyn Sepa, Aivar Riisalu ja Ain Seppiku 30. aprillil esitatud arupärimisele Tõnismäe mälestusmärgi teisaldamise asjaolude kohta (nr 6).

Regionaalminister Vallo Reimaa vastas Riigikogu liikmete Aivar Riisalu, Kalle Laaneti, Mailis Repsi ja Tiit Kuusmiku 19. aprillil esitatud arupärimisele Keila linnajuhtide asjaajamise ning linna varaliste kohustuste kohta (nr 4).

Stenogrammiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside