Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Jüri Ratas vastas Riigikogu liikmete Maris Lauri, Urve Tiiduse, Arto Aasa, Aivar Sõerdi, Heidy Purga, Madis Millingu, Urmas Kruuse, Keit Pentus-Rosimannuse, Remo Holsmeri, Jürgen Ligi, Ants Laaneotsa, Deniss Boroditši, Liina Kersna, Lauri Luige, Toomas Kivimägi, Jüri Jaansoni ja Hanno Pevkuri 19. juunil esitatud arupärimisele Eesti lastele võrdsete võimaluste loomise kohta hariduse omandamisel (nr 369).

rupärijad viitasid Eesti inimarengu värskele aruandele, milles osutatakse, et Eesti ühiskonna lõhestumine saab alguse koolist. Arupärijad soovisid teada, kuidas suhtub valitsus Eesti inimarengu aruandes toodud soovitusse luua ühtne eestikeelne kool, mis tagaks kõikidele Eesti lastele ja noortele võrdsed võimalused hariduse omandamisel ja hiljem töö leidmisel.

Ratase sõnul on valitsuse eesmärk on tõsta vene õppekeelega koolides õpilaste eesti keele oskuse taset. Täpsemalt, et vene õppekeelega põhikooli lõpetajate eesti keele valdamise tase oleks põhikooli lõpuks B2. „See loomulikult omakorda tähendab, et gümnaasiumi lõpuks on see tase C1. B2 tase on vältimatu eeldus sujuvamaks üleminekuks eestikeelsele keskharidusele ja C1 tasemel keeleoskuse saavutamisele gümnaasiumi lõpuks,“ ütles Ratas. Ta selgitas, et C1 tasemel keeleoskus on oluline eeldus eestikeelse kõrghariduse omandamiseks ja võrdseks konkureerimiseks Eesti tööturul.

Peaminister märkis, et eesmärgi saavutamiseks panustatakse õpetajate koolitusse, õppevara uuendamisse ja keeleõpet toetava keskkonna loomisesse, näiteks nagu erinevad keelelaagrid, koolivälised tegevused nii alus- kui põhihariduse tasemel ning toetatakse koole ka nõustamisega. Samuti jätkatakse keelekümblusprogrammi toetamist ja selle arendamist. „Selle tulemuslikkus on aastate kogemustega tõestatud ning me näeme seda, et see muutub järjest populaarsemaks ja seda ka lasteaia tasemel,“ ütles Ratas. Ta kinnitas, et eesti keele ja eestikeelne õpe on Haridus- ja Teadusministeeriumi selge prioriteet.

Ratase sõnul on hea võimalus Eesti haridussüsteemi arendamiseks ja haridusliku lõhe vähendamiseks mitmekultuurilise kooli mudel. See kool arvestab õppe korraldamisel lisaks riiklikus õppekavas kirjeldatule ka kultuuriteadlikkuse ja -tundlikkusega seotud kvaliteedikriteeriume, näiteks nagu oskuslik aine- ja keeleõppe lõimimine kõikides ainetundides, kõikide koolitöötajate oskus juhtida kultuuridevahelist dialoogi, õpetajate ja juhtkonna kultuuriteoreetilised teadmised ja palju muud.

Ratas selgitas, et lisaks on Haridus- ja Teadusministeerium juba teist aastat töötamas projektiga, millesse kuuluvad koolid ja lasteaiad, kellel on juba õpetamise kogemus mitmekeelses ja -kultuurilises keskkonnas. Alanud õppeaasta lõpus tutvustatakse seda mudelit ka teistele koolidele ning töötatakse välja konkreetsed soovitused ja rahastamisettepanekud õppekeelest erineva kodukeelega õpilaste toetamiseks.

Peaminister vastas veel arupärimisele Aserbaidžaaniga seotud rahapesuskeemi, pangandusjärelevalve ja nn. kaaviaridiplomaatia kohta (nr 370).         

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas arupärimisele Haridus- ja Teadusministeeriumi regionaalpoliitiliste plaanide kohta (nr 367) ning arupärimisele Paide riigigümnaasiumi kohta (nr 368).           

Taavi Rõivas esitas täna tagasiastumispalve Riigikogu aseesimehe kohalt. Riigikogu esimees Eiki Nestor teatas, et vastavalt kehtivale korrale toimub Riigikogu aseesimeeste valimine järgmise töönädala esimesel istungil, mis on 23. oktoobril.

Istung lõppes kell 17.29.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside