Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Toomas Vareki, Lauri Laasi, Inara Luigase, Valeri Korbi, Helle Kalda, Vilja Savisaare, Lembit Kaljuvee, Vladimir Velmani, Tiit Kuusmiku, Aivar Riisalu, Enn Eesmaa, Toivo Tootseni, Ain Seppiku ja Mailis Repsi 4. detsembril 2008 esitatud arupärimisele Euroopa Liidu tõukefondide kohta (nr 103). 

Peaminister ütles, et riigisiseselt teostatakse väljamakseid jätkuvalt tavapärasel viisil, siseriiklikult makseid peatatud ei ole. Ettemaksu on Euroopa Komisjonilt laekunud 3 miljardit krooni, peatselt on laekumas täiendav ettemakse suurusjärgus 2 miljardit krooni. Samas on perioodil 2007–2013 makstud toetuste saajatele siseriiklikest vahenditest 633 miljonit krooni.  

Ansipi sõnul on Eestis on üle 350 ametniku, kes tegelevad alaliselt, kas täiskoormuse või osalise koormusega, struktuurivahendite rakendamisega. Nendele lisaks kaasatakse aeg-ajalt, näiteks konkreetse toetusmeetme väljatöötamisel, ka ametnikke, kes alaliselt struktuurivahendite rakendamisega hõivatud ei ole. Struktuurivahendite absoluutmaht rakendamise aasta kohta on perioodil 2007–2013, võrreldes perioodiga 2004–2006, kahekordistunud. Rakendatavate meetmete arv on samuti kahekordistunud. Aastatel 2007–2009 rakendatakse ja lõpetatakse perioodi 2004–2006 projekte, samas valmistatakse ette ning avatakse paralleelselt ka väga arvukalt uusi meetmeid ja tegevusi. Seega on administratiivne koormus Eesti riigiasutuste jaoks nendel aastatel keskmisest suurem.  

Lisaks siseriiklikele kontrolliorganitele kontrollivad struktuurivahendite kasutamist ka Euroopa Komisjon ja Euroopa Kontrollikoda ning kui nemad ei ole siseriiklike kontrollide tõhususes veendunud, võib see tähendada rahalisi kaotusi just riigi ning mitte tingimata toetuse saajate jaoks.  

Peaminister selgitas, et esimese perioodi 2004–2006 vahendite kasutamine näitab, et me oleme siiski, vaatamata väga korrektselt eeskirjades sõrmega järge ajamisele saanud vahendite kasutamisega ja vahendite eesmärgipärase kasutamisega hakkama. „Ma usun, et me saame ka praeguse perioodi 2007–2013 vahendite kasutamisega hästi hakkama. Loomulikult, mind ei rahulda praegune tempo ja ma võin kinnitada, et minu kolleegide, teiste riikide peaministrite suhtumine on täpselt samasugune: mitte kedagi ei rahulda praegune Euroopa Liidu vahendite kasutamise tempo,“ nentis Ansip. Peaministri sõnul asi iseenesest paraneb iga päevaga ja kõik vahendid peaksid saama kasutatud 31. detsembriks 2015. 

Peaminister vastas veel kaheksale arupärimisele. Need on järgmised: 

Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Ain Seppiku ja Vilja Savisaare 2. detsembril 2008 esitatud arupärimine munitsipaalkooli andmisest sihtasutuse omandisse (nr 102);

Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Kalle Laaneti, Tiit Kuusmiku, Kalev Kallo, Valeri Korbi, Toivo Tootseni ja Toomas Vareki 9. detsembril 2008 esitatud arupärimine Eesti Energia kohta (nr 107);

Riigikogu liikmete Toomas Vareki, Evelyn Sepa, Helle Kalda, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Aivar Riisalu, Vilja Savisaare, Kalle Laaneti, Rein Ratase, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Kalev Kallo, Olga Sõtniku, Nelli Privalova, Enn Eesmaa ja Inara Luigase poolt 10. detsembril 2008 esitatud arupärimine ministeeriumide palgatõusude kohta (nr 109);

Riigikogu liikmete Tiit Kuusmiku, Evelyn Sepa, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Toomas Vareki, Kadri Simsoni, Lauri Laasi, Inara Luigase, Kalle Laaneti, Arvo Sarapuu, Aadu Musta, Enn Eesmaa, Nelli Privalova, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Toivo Tootseni, Rein Ratase, Kalev Kallo, Aivar Riisalu, Marika Tuusi ja Heimar Lengi 10. detsembri 2008 esitatud arupärimine maksude laekumise kohta (nr 110);           

Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Heimar Lengi, Vilja Savisaare, Tiit Kuusmiku, Inara Luigase, Arvo Sarapuu, Aadu Musta, Kalev Kallo, Lembit Kaljuvee ja Valeri Korbi 11. detsembril 2008 esitatud arupärimine riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatuste kohta (nr 111);           

Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Ain Seppiku, Helle Kalda, Mailis Repsi, Toivo Tootseni, Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Jüri Ratase, Enn Eesmaa, Aadu Musta ja Tiit Kuusmiku 15. detsembril 2008 esitatud arupärimine maksuameti tegevuse kohta (nr 112);           

Riigikogu liikmete Toivo Tootseni, Ain Seppiku, Kalle Laaneti, Kalev Kallo, Aivar Riisalu, Tiit Kuusmiku, Vladimir Velmani, Vilja Savisaare, Toomas Vareki, Nelli Privalova ja Heimar Lengi 16. detsembril 2008 esitatud arupärimine KAPO tegevuse kohta Tallinna Linnavalitsuses (nr 113);

Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Ain Seppiku, Rein Ratase, Arvo Sarapuu, Jüri Ratase, Nelli Privalova, Heimar Lengi, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Eldar Efendijevi, Marika Tuusi, Enn Eesmaa, Lauri Laasi, Tiit Kuusmiku, Toomas Vareki, Helle Kalda ja Vladimir Velmani 17. detsembril 2008 esitatud arupärimine regionaalministri avalduse kohta (nr 115). 

Istung lõppes kell 18.56.           

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside