Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Jüri Ratas vastas Riigikogu liikmete Igor Gräzini, Mart Helme, Kalle Laaneti, Johannes Kerdi, Deniss Boroditši, Madis Millingu ja Henn Põlluaasa 8. mail esitatud arupärimisele Eesti Vabariigi suveräänsusdeklaratsiooni ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 1 ja 2 rikkumise kohta (nr 362).

Arupärijad viitasid asjaolule, et 3. mail viibis Eesti Vabariigi Valitsuse otsustusvõimeline koosseis oma tööistungil Belgias, mis tähendab, et väljaspool vabariigi territooriumi. Arupärijad soovisid teada, millisel alusel ja kelle loaga viidi suveräänse Eesti otsustusvõimeline võimuharu välja Eesti territooriumilt, de facto Eesti parlamendi kontrolli alt välja.

Ratas kinnitas, et valitsuse 3. mail Brüsselis peetud istung toimus kooskõlas põhiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse kui ka Vabariigi Valitsuse reglemendiga ehk kehtivate õigusaktidega. Ta lisas, et samale järeldusele jõudis ka õiguskantsler oma 13. juunil antud seisukohas.

 „Põhiseaduse kohaselt sellest alamad õigusaktid ei välista valitsuse kogunemist väljaspool Eesti Vabariiki ning seega ei ole alust pidada valitsuse kogunemist istungile väljaspool Eesti Vabariiki mingit moodi lubamatuks,“ ütles Ratas. Ta selgitas, et valitsuse reglemendi kohaselt toimuvad valitsuse istungid üldreeglina Tallinnas Stenbocki majas, kuid peaministri otsusel võib istungi toimumise aega ja kohta muuta. Õigusaktid ei näe ette, et valitsuse istung saab toimuda ainult Eesti territooriumil. Samuti võimaldab reglement valitsuse istungit läbi viia ka sidevahendite kaudu. Tänapäeva tehniliste võimaluste juures on selline võimalus mõistlik. Vajaduse korral on seda tehtud ja arvatavasti tehakse ka tulevikus.

 Ratas märkis, et valitsuse istung toimus Brüsselis asuvas – see on väga oluline osutus – Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures. See on sarnaselt saatkonnaga Eesti jurisdiktsiooni alla kuuluv territoorium, kus kehtivad Eesti seadused ja seadusruum. 

Ratas selgitas, et valitsus ei viibinud mingit moodi parlamendi kontrolli alt väljas. Ta märkis, et valitsuse istungid toimuvad ilma parlamendiliikmete osaluseta. Põhiseadusest tulenevate parlamendi kontrollimehhanismide kasutamist valitsuse istungi toimumispaik ei mõjuta. Ratas ütles, et 3. mai istungil vastu võetud otsused on kooskõlas kehtiva õigusega ja seega õiguspärased.

 Peaminister vastas veel arupärimisele Team Estonia ja Eesti välismajanduspoliitika kursi kohta (nr 363).       

Justiitsminister Urmas Reinsalu vastas arupärimisele Kenderi asja edasikaebamise ja Tallinna prügikartelli kohta (nr 365).           

Istung lõppes kell 17.02.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

Tagasiside