Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikme Evelyn Sepa esitatud arupärimisele aprillirahutuste analüüsi ja tagajärgede kohta.

Peaminister selgitas, et Tõnismäe hauatähise kiirkorras teisaldamine oli riigisisese julgeoleku ja turvatunde taastamiseks ainuvõimalik lahendus. Kaitseministeerium asus 26. aprillil täitma sõjahaudade kaitse seadusest tulenevaid ülesandeid, teavitades eelnevalt kõiki asjaomaseid asutusi ja ametkondi. Kavandatavad tegevused olid planeeritud läbi viia kiirustamata ja avalikult. Tänavarahutuste eskaleerumisel tegi valitsuse kriisikomisjon valitsusele ettepaneku massirahutuste organiseerimise ettekäändeks toodud hauatähis viivitamatult teisaldada. „Ohtusid, mis sundisid Vabariigi Valitsust kriisikomisjoni ettepanekul erakorraliselt otsust langetama, võisime me kõik eelnevalt nii vahetult kui meedia vahendusel Tallinna kesklinnas tajuda,” ütles Ansip. Julgeolekuasutused on koostanud analüüse Tõnismäe sõjahauaga seotud võimalike arengute ning nendega seotud isikute kohta juba alates 2005-ndast aastast, mil nimetatud hauatähise kasutamine rahvusliku vaenu õhutamiseks muutus süstemaatiliseks. „2006. aastal otsustas valitsus korrastada sõjahaudadega seonduv õigusruum, et olla oma tegevustega täielikult etteaimatav, mõistlik ning seadust järgiv. Ka aprillisündmuste järel on jätkunud Eesti õigusruumi korrastamine siseriikliku julgeoleku paremaks tagamiseks,” märkis peaminister.

Vabas mikrofonis võtsid sõna Aivar Riisalu, Toivo Tootsen ja Arvo Sarapuu.

Istungi stenogramm on aadressil: 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside