Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Tõnis Lukase ja Mart Laari 15. detsembril esitatud arupärimisele haldusreformiga seotud dokumentide kohta (nr 187). Arupärijad viitasid Tallinna Halduskohtu 27. septembri 2005. aasta otsusele nr 3-505/2005, millega leidis väidetavalt tuvastamist, et regionaalminister Jaan Õunapuu on seadusevastaselt püüdnud salastada haldusreformiga seonduvaid dokumente, mis puudutasid Järvamaal asuva Kabala valla võimalikku ühinemist teiste omavalitsustega.

Peaminister ütles oma vastuses arupärimisele, et on selles küsimuses saanud Jaan Õunapuult selgitusi ning tutvunud ka asjasse puutuvate dokumentidega. Minister Õunapuu sõnul on probleemidele lahendust otsivad töörühmad nõuandva iseloomuga ja töörühmade protokollid ei kuulu registreerimisele siseministeeriumi dokumendiregistris. Põhjusena, miks kõnealune protokoll kuulutati asutusesiseseks kasutamiseks, märkis minister soovi vältida töörühma liikmete sõnavõttude moonutamist või vääriti tõlgendamist kontekstist väljavõetuna.

Ansip arvates ei saa väita, et minister Õunapuu on teadlikult püüdnud seadusevastaselt dokumente salastada. Peaminister juhtis tähelepanu asjaolule, et töögrupi ettepanek regionaalministrile oli, et uus moodustatav Türi vald koosneb neljast vallast. Tegelikult me kõik teame, et üks nendest on siiski linn, ning täpselt sellisena Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabala vald esitas regionaalminister ettepaneku ka valitsusele.

Peaminister ütles, et ei omistaks üleüldse erilist tähendust ühe töörühma koosoleku protokollile. Ansipi meelest on antud kaasuses oluline konkreetsete volikogude otsus ja sellel on selgelt suurem tähendus kui ekspertkomisjoni arutelude tulemustel, eriti siis, kui paljudest ekspertidest on sellesama siseministeeriumi töötajad.

Peaminister ütles: „Mina olen avalikustamise pooldaja, ma arvan, et kõik otsuse langetamisele viinud asjaolud, peavad olema ka üldsusele hästi teada ja seetõttu, puht ideoloogiliselt, ma ei saa heaks kiita selliseid salatsemisi taotlusi”.

Peaminister vastas veel Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa ja Eiki Nestori 14. detsembril esitatud arupärimisele inimkaubanduse kohta (nr 185).

Õiguskantsler Allar Jõks vastas Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Helir-Valdor Seederi, Mart Laari, Tõnis Lukase ja Trivimi Velliste 12. jaanuaril esitatud arupärimisele Riigikogu juhatuse otsuse kohta lükata tagasi Riigikogu Kantselei haldusdirektori kandidatuur (nr 188).

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside