Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip andis Riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve projekti. Eelnõu üleandes väljendas ta heameelt Eesti majanduse kiire kasvu üle ning tänas kõiki, kes on oma tööga sellesse panustanud. Riigieelarve mahuks on 61,2 miljardit krooni, võrreldes tänavuse aastaga on järgmise aasta eelarve maht kasvanud 15%. Ansip rõhutas, et vaatamata eelarveliste vahendite kasvule ei tohi riiklik rahanduspoliitika kõrvale kalduda konservatiivsest eelarvepoliitikast ja põhimõttest headel aegadel säästa. Ühtlasi nentis Ansip, et pikaajalise majanduskasvu hoidmine ei ole kerge ülesanne. Majanduskasvu jätkumiseks tuleb tema sõnul alandada tulumaksu 20%-ni. “Majanduskasv teeb võimalikuks ammuoodatud pensionitõusu ning mitmed teised olulised sotsiaalsed sammud,” märkis ta.

Riigikogu lõpetas Kaarel Pürgi, Mai Treiali ja Leino Mägi algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muumise seaduse eelnõu (679 SE) teise lugemise.

47 poolthäälega (vastu 26) katkestas Riigikogu Peeter Kreitzbergi, Ivari Padari, Jarno Lauri, Kadi Pärnitsa, Eiki Nestori, Katrin Saksa, Sven Mikseri, Jüri Tamme ja Mark Soosaare algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas järgmiste eelnõude esimese lugemise:

Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE).

Riigikaitsekomisjoni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE).

Õiguskomisjoni algatatud kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE).

Menetlusest lükati tagasi järgmised eelnõud:

46 poolthäälega (vastu 21) Res Publica fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE).

38 poolthäälega (vastu 15) Riigikogu liikmete Aivar Õuna ja Peeter Tulviste algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (693 SE).

Tagasiside