Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Lauri Laasi, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme, Kalev Kallo, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Ester Tuiksoo ja Mailis Repsi 30. mail esitatud arupärimisele veeldatud maagaasi terminali ehituse kohta (nr 25).
 
Parts pidas oluliseks veeldatud maagaasi (LNG) terminali rajamist Eesti energiavarustuse kindlustamiseks. Ta tõi samas välja Euroopa Komisjoni seisukoha, et Balti riigid ja Soome peavad isekeskis kokku leppima, kuhu tuleb tulevane regionaalne vedelgaasiterminal. Euroopa Liidu rahalist toetust on võimalik taotleda järgmise finantsperspektiivi raames. Parts märkis, et regionaalse terminali maksumuseks, mille mahuks oleks 2,5 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas, kujuneks ligikaudu 375 miljonit eurot. Minister selgitas, et Balti energiaturgude ühendamise plaani raames leppisid siinse regiooni riigid aasta alguses kokku, millistele kriteeriumitele peaks regionaalne terminal vastama. Need kriteeriumid olid, et terminal peab suurendama gaasi varustuskindlust läbi täiendavate tarnijate turule lubamise, et kõigil tarnijatel ja tarbijatel peab olema ligipääs võrgule ja terminalile, et oleksid täidetud kõik keskkonnanõuded, samuti tehnilised ja julgeolekunõuded, et regionaalne terminal peab teenindama nii Eestit, Lätit kui ka Leedut, aga lisaks ka Soomet, kui valmib Eesti-Soome toruühendus, et terminal peab olema vastavuses Euroopa Liidu regulatsiooniga gaasi varustuskindluse tagamise eest. Parts tunnistas, et regionaalse LNG terminali rajamiseks on just oluline naabritevaheline kokkulepe. Ta märkis samas, et nimetatud terminali asukoht pole sugugi ainuke kriitiline kokkulepe. Samavõrra on olulised tegurid näiteks terminali rahastamismudel läbi ühise turupiirkonna, kokkulepe terminali ühise kasutamise kohta ja järgnevad investeeringud. Samuti mängivad olulist rolli riikidevahelised ühendused, ajakava, rahastamine ja muud tegurid. Partsi hinnangul seisneb LNG terminali mõju Eesti tarbijatele eeskätt suurenevas varustuskindluses nii tehnilises plaanis kui ka majanduslikus mõttes, enne kõike aga olemasoleva Gazpromi monopoli murdmises. Teine oluline aspekt on LNG terminali mõju Eesti maagaasi hinnale.
                       
Majandus- ja kommunikatsiooniminister vastas veel kahele arupärimisele Need olid:
 
Riigikogu liikmete Olga Sõtniku, Vladimir Velmani, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi, Aivar Riisalu, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme ja Rainer Vakra 19. mail esitatud arupärimine Euroopa Regionaalarengu Fondi maksete peatamisest (nr 20);
 
Riigikogu liikmete Olga Sõtniku, Aadu Musta, Yana Toomi, Viktor Vassiljevi, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi, Kadri Simsoni, Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Inara Luigase, Eldar Efendijevi ja Rainer Vakra 1. juunil esitatud arupärimine domeenireformi tulevikust (nr 27).
 
Justiitsminister Kristen Michal vastas Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Peeter Võsa, Valeri Korbi, Lauri Laasi, Aivar Riisalu, Kalev Kallo ja Vladimir Velmani 31. mail esitatud arupärimisele jälitustegevuse regulatsioonist (nr 26).
                       
Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas kuuele arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Olga Sõtniku, Deniss Boroditši, Yana Toomi, Kadri Simsoni, Viktor Vassiljevi, Lauri Laasi ja Mihhail Stalnuhhini 16. mail esitatud arupärimine töötuskindlustus- ja haigushüvitistest (nr 14);
                       
Riigikogu liikmete Heljo Pikhofi, Helmen Küti, Karel Rüütli, Andres Anvelti, Jaan Õunapuu, Kajar Lemberi, Urve Palo ja Peeter Kreitzbergi 16. mail esitatud arupärimine hooldusravi korraldusest (nr 15);
                       
Riigikogu liikmete Yana Toomi, Marika Tuus-Lauli, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Lauri Laasi, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Kalle Laaneti, Tarmo Tamme, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Priit Toobali, Vladimir Velmani, Viktor Vassiljevi ja Ester Tuiksoo 18. mail esitatud arupärimine laste vaesusest ja lapsetoetusest (nr 19);
                       
Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Valeri Korbi, Lauri Laasi, Eldar Efendijevi, Heimar Lengi, Inara Luigase, Viktor Vassiljevi, Tarmo Tamme, Rainer Vakra, Priit Toobali, Vladimir Velmani, Yana Toomi, Ester Tuiksoo ja Mailis Repsi 19. mail esitatud arupärimine meditsiiniõdede väljarändest (nr 21);
           
Riigikogu liikmete Heljo Pikhofi, Karel Rüütli, Kajar Lemberi, Kalev Kotkase, Andres Anvelti, Neeme Suure, Kalvi Kõva, Jevgeni Ossinovski, Jaak Alliku, Helmen Küti, Urve Palo, Jaan Õunapuu ja Rannar Vassiljevi 30. mail esitatud arupärimine perearstiteenuse korraldusest (nr 23);
                       
Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Peeter Võsa, Eldar Efendijevi, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi ja Vladimir Velmani 30. mail esitatud arupärimine hooldusravist (nr 24).
                       
Vabas mikrofonis võtsid sõna Inara Luigas ja Marika Tuus-Laul.
 
Istung lõppes kell 19.13.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside