Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel leinapäeval mälestas Riigikogu istungi alguses juuniküüditamise ohvreid leinaseisakuga.
                       
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete Olga Sõtniku, Evelyn Sepa, Lauri Laasi, Kadri Simsoni, Ain Seppiku ja Lembit Kaljuvee 10. mail esitatud arupärimisele tööjõu väljarände mõju kohta Eesti majandusele (nr 444).
 
Partsi sõnul võime tehtud uuringute põhjal öelda, et senised rändevood ja prognoositud migratsioonivood on olnud liiga väikesed selleks, et nad mõjutaksid märkimisväärselt Eesti tööpuudust ning palkade taset. Välismaale tööle siirdumise mõju on erinev sõltuvalt sellest, kas välismaal töötatakse ajutiselt või jäädaksegi alaliselt välismaale tööle ja kavatsetakse elu lõpuni sinna elama jääda. „Ajutise tööjõu väljavoolu positiivse aspektidena võib kindlasti välja tuua Eesti inimeste oskuste ja teadmiste suurenemist, samuti ka selle töötamisega kaasnevaid rahavooge Eestisse. Püsiva väljarände korral on mõjud pigem negatiivsed. Me võime rääkida võimalikust ajude väljavoolust, tootlikkuse vähenemisest, haridusse tehtud kulutuste kaost riigi jaoks,“ selgitas Parts.
 
Ministri sõnul on erinevatel põhjustel lahkunud inimeste tagasi meelitamiseks algatatud eraldi projekt. Selle projekti nimi on “Talendid koju!”, mille algatajate hulgas on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Projekti rahastatakse Tarkade Otsuste Fondist ja selle eesmärgiks on keskenduda Eestist välisülikoolidesse pikaajaliste programmide alusel õppima läinud tudengitele ja ka välisriikides arvestatava töökogemuse saanud Eesti kodanikele. Parts tõi näiteks arenduskeskuste programmi, mis on toonud väga paljud Eesti tudengid, aga ka doktorandi tasemel olevad teadlased tagasi Eestisse tööle. „Sedalaadi töökohtade loomine, sedalaadi töökohtade loomise motiveerimine ka valitsuse poolt koostöös ettevõtluse ja ülikoolidega on kindlasti üks olulisemaid tegevussuundi,“ selgitas Parts astutud samme.
 
Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Riigikogu liikmete Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Kadri Simsoni, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Enn Eesmaa, Evelyn Sepa, Ain Seppiku ja Rein Ratase 19. mail esitatud arupärimisele usalduseta Nõva vallavolikogu liikme kohta (nr 453).
                       
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ei pidanud vastama Riigikogu liikmete Ester Tuiksoo, Jaanus Marrandi, Mai Treiali, Villu Reiljani ja Karel Rüütli 3. mail esitatud arupärimisele traktorite juhtimisõiguse kohta (nr 439), sest arupärijad võtsid selle menetlusest tagasi.
 
Vabas mikrofonis võtsid sõna Helle Kalda, Marika Tuus ja Heimar Lenk.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside