Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Vladimir Velmani ja Yana Toomi 5. märtsil esitatud arupärimisele riigimaanteede hoolduse kohta (nr 130). 

Partsi sõnul on teehoiu korralduses alates 2005. aastast tehtud mitmeid muudatusi. Ta möönis, et mitte kõik neist ei ole andnud soovitud tulemusi. Ministri selgituste kohaselt on teehoiu korralduses 2009. aastal reorganiseeritud Maanteeamet ja liidetud see Autoriregistrikeskusega, et liiklusohutuse ja teehoiuga tegeleks üks ja seesama asutus. Parts märkis, et alates 2009. aastast toimub kogu teehooldus lepingulisel alusel. Varem, alates 1998. aastast kehtinud üleminekuperioodil eksisteerinud riigiasutusi, nn teedevalitsusi enam ei ole. Ka Maanteeamet on sisemiselt alates 2011. aastast üks asutus ehk teisisõnu ka Maanteeamet peaks olema suuteline tegutsema ühtselt kogu Eesti territooriumil ka teehoolde valdkonnas. Varem 15 eraldi seisnud asutust nagu maakonna teedevalitsused ja neli regiooni teedevalitsust on koondatud üheks juriidiliseks riigiasutuseks. Partsi selgituste kohaselt oli valitsusel kavas teehooldusega tegelevad riigi äriühingud enampakkumisel müüa 2008-2009. Ministri sõnul loobuti sellest plaanist seetõttu, et teehoolduses ei tekkinud piisavat konkurentsi ning huvi viie riigi äriühingu vastu aastatel 2009 ja 2010 oli väga nõrk. Ta nentis, et konkurentsi vähesuse tõttu on olnud problemaatiline ka Riigikontrolli auditis viidatud piisavate sanktsioonide rakendamine. Ka see oli üks põhjus, miks me moodustasime viiest sel alal tegutsenud riigi äriühingust ühe suurema aktsiaseltsi Eesti Teed, ütles Parts. 

Ministri sõnul täpsustati 2011. aastal teede seisundi nõudeid. Valminud auditi järelduste põhjal on kavas seisundi nõuete täiendav ülevaatamine. Talvise teedehoolduse puhul on tõsi, et eelmise ja üleeelmise aasta lumerohked talved tõid välja ka mitmeid täiendavaid ebakohti, nentis Parts. Ta arvas, et Riigikontrolli audit on olnud majandusministeeriumile kasulik selles osas, et annab kolmanda osapoole vaate teehoolduse ja tee seisundi nõuete täitmise järelevalve puuduste kohta. Parts tunnistas, et selles osas on vaja teha põhimõttelisi muutusi ning järelevalve teostamisega koos rakendatavad sanktsioonid nõuete rikkumise korral tuleb tagada tänasest paremini. 

Õiguskantsler Indrek Teder vastas Riigikogu liikmete Andres Anvelti, Eiki Nestori, Helmen Küti, Indrek Saare, Jaak Alliku, Jaan Õunapuu, Kajar Lemberi, Kalev Kotkase, Karel Rüütli, Marianne Mikko, Mart Meri, Rannar Vassiljevi, Rein Randveri, Sven Mikseri ja Urve Palo 20. veebruaril esitatud arupärimisele võlaõigusseaduse § 134 lõike 3 vastuolu kohta põhiseadusega (nr 123). 

Justiitsminister Kristen Michal vastas Riigikogu liikmete Inara Luigase, Lauri Laasi, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Viktor Vassiljevi ja Vladimir Velmani 7. märtsil esitatud arupärimisele korruptsioonikahtluse kohta seoses ehitusloata ehitistega (nr 132).                         

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Ester Tuiksoo, Kadri Simsoni, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Priit Toobali, Tarmo Tamme ja Viktor Vassiljevi 13. märtsil esitatud arupärimisele Aardla maaparandusühistu asjus (nr 135).                         

Sotsiaalminister Hanno Pevkur vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Ester Tuiksoo, Inara Luigase, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Olga Sõtniku, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Yana Toomi 22. veebruaril esitatud arupärimine lastekaitseseaduse kohta (nr 125);                         

Riigikogu liikmete Eiki Nestori, Heljo Pikhofi, Helmen Küti, Kalev Kotkase, Marianne Mikko, Neeme Suure, Rein Randveri, Sven Mikseri ja Urve Palo 6. märtsil esitatud arupärimine laste vaesust leevendavate meetmete kohta (nr 131).                       

Vabas mikrofonis võttis sõna Rainer Vakra

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside