Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete        Jaak Aabi, Kalev Kallo, Kalle Laaneti, Jüri Ratase, Ain Seppiku, Vladimir Velmani, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Olga Sõtniku, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Jaan Kundla, Lauri Laasi, Kadri Musta, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi 16. jaanuaril esitatud arupärimisele mootorsõidukijuhtide õpetamise järelevalvest ja liikluskultuuri parandamisest. Arupärijad soovisid teada, mida kavatseb ministeerium ette võtta olukorra parandamiseks.

Parts selgitas, et eelmise aasta novembris võttis valitsus vastu liiklusohutuse programmi nelja-aastase rakendusplaani 2008–2011. See rakendusplaan puudutab mitte ainult majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, aga tegelikult kõikide liiklusega seotud ministeeriumide tegevust – siseministeeriumi, haridusministeeriumi, sotsiaal- ja justiitsministeeriumi. „Ma usun, et see rakendusplaan on päris ambitsioonikas. Seal on erinevaid valdkondi, kokku kaheksa erinevat valdkonda – õigusloomes, koolituses, järelevalves, liikluskeskkonna osas, liiklusjärelevalve osas – ning loomulikult näeb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium enda rolli koordineerida, tagada see, et liiklustemaatika oleks hästi koordineeritud ministeeriumide vahel. Meie otsene vastutus on loomulikult see, mis puudutab maanteeameti ja autoregistrikeskuse tegevust,“ ütles Parts.

Autokoolide kontrollisüsteem on järgmine: kõigepealt, kvaliteedikontrolli korraldab autoregistrikeskuse järelevalveosakond koostöös eksamiosakonnaga. Autoregistrikeskuse järelevalveosakonna ja siseauditi osakonna poolt koostatakse kvartaalse graafiku alusel kontrollitavad autoregistribürood ning teeninduspiirkonnas asuvaid autokoole kontrollitakse vähemalt kord aastas. Kontrollmeetoditeks on visuaalne kontrollvaatlus, juhtumipõhine kontrollimine õpilaste kaebuste ja avastatud rikkumiste ajendil, eksamitulemuste analüüsi alusel, koolitajate töö kvaliteedi jälgimine teooria ja praktilise õppe läbiviimisel ning koolitaja poolt säilitamisele kuuluva dokumentatsiooni kontrolli analüüs. Kontrollitakse koolitusloa kehtivust, õppevahendite, materjalide, õpperuumide vastavust, õppesõidukite korrasolekut, õppedokumentatsiooni ja õppetöösse kaasatud õpetajate tunnistuste kehtivust ning õppetunni vastavust teemadele. Autoregistrikeskuse poolt teostatav autokoolide järelevalve põhineb riskianalüüsil, st erinevate andmete võrdlemise tulemusena sõelutakse autokoolide hulgast välja need koolid, keda on põhjust sisulisemalt kontrollida. „Meie hinnangul on selline lähenemine mõistlik ja tagab olemasolevate ressursside otstarbeka kasutamise,“ märkis Parts.

Ministri esitatud andmete kohaselt tegutseb Eestis praegu 206 autokooli.

***

Rahanduskomisjoni ettepanekul ei arutada neljapäevasel istungil Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE).

Istungi stenogramm on siin:          

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside