Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu nimetas Eesti Panga Nõukogu asendusliikmeks Valdo Randpere. Eesti Panga Nõukogu esimehe esitatud Riigikogu otsuse poolt hääletas 73 ja vastu 1 Riigikogu liige, erapooletuks ei jäänud keegi.

Lõpetati Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (661 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt nimetatakse julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmeks Kalvi Kõva asemel Jüri Tamm
 
Lõpetati valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on täpsustada päästeteenistujate vanaduspensioni ja vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise korda, staaži arvestamise korda ning sätestada päästeametniku nimetamine ja määramine muule ametikohale valitsusasutuses ja rahvusvahelises organisatsioonis. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (647 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on muuta lihtsamaks ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste täitmise kontrollimist, kasutades selleks elektroonilist valvet. Samuti soovitakse eelnõuga diferentseerida karistusi ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratud lähenemiskeelu tingimuste rikkumise eest. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE). Tagasilükkamise poolt hääletas 45 ja vastu 30 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside