Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastas Riigikogu liikmete Monika Haukanõmme, Artur Talviku, Andres Herkeli, Krista Aru, Külliki Kübarsepa, Andres Ammase, Jüri Adamsi ja Ain Lutsepa 26. septembril esitatud arupärimisele Haigekassa juhtimise muutmise kohta (nr 375).

Arupärijad tõid esile asjaolu, et Eesti Haigekassa on iga inimese seisukohalt tähtis organisatsioon, kus langetatud otsused mõjutavad iga eestimaalast. Neid strateegilisi otsuseid võtab vastu ja langetab Haigekassa nõukogu. Arupärijad soovisid teada muudatustest Haigekassa juhtimisel ja selle aluseks olevatest põhimõtetest.

Ossinovski andis lühikese ülevaate praegusest olukorrast. „Haigekassa nõukogu on loodud esiteks sotsiaalse partnerluse põhimõttel, mis tähendab seda, et selles on pariteetselt esindatud tööandjate esindajad, kindlustatute esindajad ja riigi esindajad,“ ütles minister.

 Ossinovski sõnul pakutakse Haigekassa juhtimisse lisaks juhatusele kaheastmelist süsteemi, kus meil tekiksid nõukogu juurde komisjonid, kes tegelikult menetleksid kõige olulisemat dokumenti lühendiga TTL ehk tervishoiuteenuste loetelu, mille kinnitab Vabariigi Valitsus, aga mille sisulise sisendi annab praegu Haigekassa juhatus. „See tegelikult saaks siis sisulise sisendi tervishoiu spetsialistide käest läbi selle komisjoni. Siin võib analoogia tuua ravimikomisjoniga, kes täpselt samamoodi teeb kaalutletud ettepanekuid selle kohta, milliseid ravimeid lisada soodusravimite nimekirja, milliseid mitte. Sellest tulenevalt nõukogu vaatab, kas need otsused on kooskõlas strateegiliste eesmärkidega ja kas nad on eelarvestatavad ning seejärel esitavad vastavad ettepanekud Sotsiaalministeeriumile kinnitamiseks,“ põhjendas Ossinovski. Tema arvates on oluline, et me tahame jätkuvasti pidada kinni sotsiaalse partnerluse põhimõttest.

„Meie esialgses mõttes või plaanis oli luua nõukogu Töötukassa nõukogu loogikat pidi. Töötukassa nõukogu teatavasti töötab põhimõttel 2-2-2 ehk siis kaks tööandjat, kaks ametiühingu esindajat ja kaks riigi esindajat. Valitsus pidas oluliseks, et Haigekassas oleks jätkuvasti peale kahe ministrile riigi poolt – rahandusminister ja terviseminister – esindatud ka opositsiooni esindaja. Sellest tulenevalt oleme teinud ettepaneku tänases etapis lisada riigi poolt ka kolmas inimene, kes oleks ametikoha järgi opositsiooni esindaja ehk siis riigieelarve kontrolli komisjoni esimees, meie nägemuses,“ selgitas Ossinovski.

Ossinovski märkis, millisel viisil tervishoiuspetsialistid saavad päriselt oma sisendit anda. „Oleme osapooltega läbi rääkinud ja oleme valmis ka seaduse tasemel täpsemalt fikseerima –, et see ei ole mitte lihtsalt nõuandev kogu, kust tulevad kokku Arstide Liit, Õdede Liit ja Perearstide Selts kokku ning saavad oma ettepanekud esitada,“ ütles minister. „Me päriselt näeme, et see võiks olla see koht, kus sünniks spetsialistide kaalutletud konsensus selles, milliseid uusi protseduure, uusi meditsiiniseadmeid, mis iganes, meie loeteludesse lisada,“ ütles minister.

Riigikogu ees andis ametivande asendusliige Karin Tammemägi, kes sai Riigikogu liikmeks seoses Andrei Novikovi asumisega Tallinna abilinnapeaks.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

           

Tagasiside