Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 
Tänasel Riigikogu istungil jätkati Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE) teist lugemist. Eelnõu käsitleb Saksamaale ümberasunute vara tagastamisega seotud küsimusi. Riigikogu hääletas eelnõusse muudatusettepaneku, mille kohaselt käesoleva seaduse §-st 1 ei tulene õigust esitada uusi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise avaldusi. Muudatusettepanekuga anti ka õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalikele komisjonidele õigusvastaselt võõrandatud vara kohta esitatud avalduste läbi vaatamiseks aega üheksa kuud alates seaduse jõustumisest. Arutelu käigus tegid Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Eesti Keskerakonna fraktsioon ettepaneku käesoleva eelnõu teine lugemine katkestada, mis ei leidnud Riigikogu toetust. Katkestamisettepaneku vastu hääletas 45 ja poolt 40 Riigikogu liiget. Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul eelnõu teine lugemine lõpetati.
 
Esimesel lugemisel oli Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE), mis sätestab isikute ringi, keda saab pidada vabadusvõitlejateks. Eelnõu kohaselt on vabadusvõitlejad Eesti Vabariigi kodanikud, kes osutasid Nõukogude Liidu ja Saksamaa okupatsioonidele vastupanu võideldes Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest.Isamaaliidu ja Res Publica fraktsioonid tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, mis ei saanud Riigikogu toetust. Ettepaneku vastu hääletas 50 ja poolt 25 Riigikogu liiget. Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati käesoleva otsuse eelnõu esimene lugemine.
 
Istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (910 OE) esimene lugemine. Arutelu jätkatakse homme kell 14 algaval istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside