Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Indrek Teder vastas Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Nikolai Põdramägi, Evelyn Sepa, Kadri Simsoni, Marika Tuusi, Aivar Riisalu, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Georg Pelisaare, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Toivo Tootseni ja Arvo Sarapuu 20. oktoobril esitatud arupärimisele tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumi kohta (nr 523).
 
Teder märkis, et tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumit rahastatakse vastavalt seadusele riigieelarvest sotsiaalministeeriumi kaudu ministeeriumi ja haigekassa vahel sõlmitud lepingu alusel. Nimetatud reeglid viidi sisse seaduse muutmise kaudu alates 1. jaanuarist 2008.
 
Üldjuhul toimub tervishoiu rahastamine riigieelarves ravikindluseks ettenähtud vahenditest. Seaduse kohaselt hõlmab tervishoiuteenuste piirhind kõiki tervishoiuteenuste osutamiseks vajalikke kulusid, välja arvatud kulutused teadustegevusele ning õpilaste ja üliõpilaste koolitamisele. Seadus nimetab ühe tervishoiuteenuse hinnakomponendina selgelt ka hoonete ehitamise ja renoveerimisega seotud kulutusi. Need on tervishoiuteenuse hinna sees olnud kogu aeg, selgitas Teder.
 
Õiguskantsler leidis, et praegune ehitiste kulumi rahastamise korraldus ei ole vastav tervishoiuteenuste korraldamise seaduse eesmärgile, milleks on eristada ehitiste kulumi katmiseks vajalikud vahendid ja rahastamisallikad selgelt muudest tervishoiuteenuse osutajatele eraldatavatest vahenditest, eelkõige mitte finantseerida ehitiste kulumit ravikindlustuse vahenditest üldises korras. Ta selgitas, et seadusandjal on lai otsustusruum tervishoiuvaldkonna rahastamise korraldamisel, kuid ta peab enda poolt valitud rahastamisreeglitest ka kinni pidama. „Kui tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ettenähtud ehitiste kulumi rahastamise korraldus ei vasta seadusandja tegelikule tahtele, peab ta tegema seadustes vajalikud korrektiivid,” rõhutas Teder.
                       
Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Lauri Laasi, Inara Luigase, Tiit Kuusmiku ja Jaak Aabi 19. oktoobril esitatud arupärimisele Türi Kolledži regionaalpoliitilise tähtsuse kohta (nr 520).
                         
Kultuuriminister Laine Jänes vastas Riigikogu liikmete Vladimir Velmani, Nelli Privalova, Kalle Laaneti, Olga Sõtniku, Inara Luigase, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Georg Pelisaare, Lauri Laasi ja Evelyn Sepa 20. oktoobril esitatud arupärimisele integratsiooni eelarve kohta (nr 522).
                       
Justiitsminister Rein Lang vastas kahele arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Toivo Tootseni, Nelli Privalova, Ain Seppiku, Evelyn Sepa, Vladimir Velmani, Jüri Ratase, Lauri Laasi, Mailis Repsi, Inara Luigase, Olga Sõtniku ja Nikolai Põdramägi 26. oktoobril esitatud arupärimine konfiskeeritud narkootiliste ainete kadumise kohta (nr 525);
                       
Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Toivo Tootseni, Nelli Privalova, Ain Seppiku, Vladimir Velmani, Tiit Kuusmiku, Enn Eesmaa, Valeri Korbi ja Helle Kalda 15. novembril esitatud arupärimine AS Eesti Energia poolt väidetava konkurentsireeglite rikkumise kohta (nr 533).
 
Kultuurikomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja valitsuse algatatud meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE) teine lugemine.
                       
Vabas mikrofonis võttis sõna Kalle Laanet.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside