Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Ülle Madise vastas Riigikogu liikmete Artur Talviku, Andres Herkeli, Monika Haukanõmme, Krista Aru, Andres Ammase, Jüri Adamsi ja Ain Lutsepa 5. aprillil esitatud arupärimisele poliitilise välireklaami piirangutega seotud kohtuasjaga, mis kuulutas piirangud osaliselt põhiseadusvastaseks, kaasneva olukorra kohta (nr 346).

Arupärimise aluseks oli poliitilise välireklaamiga seotud kohtuasi, mis kuulutas piirangud osaliselt põhiseadusvastaseks. Need olid seotud sättega, mis keelab erakonna nimekirjas kandideeriva isiku poliitilise välireklaami agitatsiooni ajal kandidaadi isiklikus kasutuses oleval sõiduautol.

Arupärijad soovisid õiguskantslerilt teada, kas juhul kui Riigikohus tunnistab isiklikel esemetel poliitilise välireklaami keelu kehtetuks enne kohalike omavalitsuste valimisi, on tagatud õigusselgus küsimuses, milline välireklaam on lubatud ja milline mitte.

Madise sõnul on erakordselt oluline – eriti pidades silmas lähenevaid kohalikke valimisi – küsimus sellest, kas kõikidele kandideerijatele on nende suhtes kehtivad piiravad, käsud ja keelud ning nende õigused üheselt selged. Ta tunnistas, et ka õiguskantsleri ametkonna jaoks on see teema olnud aastaid probleem. „See oli probleem juba minu kahe eelkäija jaoks ja probleem on üha teravnenud, just seetõttu, et elu on muutunud, aga need paljude aastate eest sõnastatud normid, mis määratlevad välireklaami keeldu, on jäänud muutumatuks,“ ütles õiguskantsler.

Madise hinnangul on kolm üldist põhiseaduslikku põhimõtet, mille järgi tuleb kõik valimiskampaania reeglid ja piirangud kehtestada. Esiteks, kõikidele kandideerijatele tuleb luua võrdsed tingimused. See tähendab, et ei tohi kehtestada reegleid, mis loovad kellelegi ilmselgeid eeliseid. Näiteks on siinsamas küsimused linna või valla ruumide kasutamisest, millistel tingimustel peab tagama kandideerijatele sinna ligipääsu. Teiseks, kõik reeglid ja piirangud peavad olema põhiseaduspärased, muu hulgas arusaadavad, mõistlikult täidetavad, kontrollitavad ja kontrollitud. „Vältida tuleb olukorda, kus reeglite rikkujad saavad eeliseid. Siin on näiteks maksumaksja raha eest kandidaatide reklaamimine, sh munitsipaalmeedias, aga küllap neid näiteid teate teie paremini kui mina,“ ütles Madise. Kolmandaks, kõik ja igat liiki poliitilise kampaania rahastamise allikad peavad olema avaldatud ja järelevalveorgani kontrolli all, sest teisiti ei ole võimalik vältida poliitilist korruptsiooni.

„Jah, leian, et absoluutne välireklaami keeld aktiivse agitatsiooni ajal, st 35 päeva enne valimispäeva, on minu arvates põhiseadusvastane,“ ütles õiguskantsler. „See on põhiseaduse vastane selle tõttu, et eriti kohalikel valmistel loob see eelised üleriigiliselt tuntud erakondadele ja kandidaatidele.“ Madise märkis, et kohalikud kandidaadid, näiteks kohalikud valimisliidud, satuvad sellega halvemasse olukorda.

Tegelikkuses absoluutne välireklaami keeld, eriti kohalikel valimistel, kipub just väiksemate rahaliste võimalustega kandidaatide võimalusi piirama ja kõikide kulusid kasvatama.

Madise ütles, et praegu Riigikohtus olev küsimus on piiritletud väga kitsalt, ainult Riigikogu valimise seadusega ja ainult autoga. „Just seepärast palusin Riigikohtul õigusselguse huvides anda seisukoht mitte üksnes auto, vaid kõikide kandidaadi käsutuses olevate vallasasjade kohta, ja mitte ainult Riigikogu valimiste, vaid ka kohalike omavalitsuste volikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste jaoks,“ märkis Madise. „Põhimõtteliselt on minu arvates võimalik ka see, et absoluutne välireklaami keeld aktiivsel agitatsiooni ajal on põhiseadusvastane üks kohalikel valimistel, aga üleriigiliste valimistel mitte, sest seal on tegelikult üleriigiline kampaania, üleriigiline meedia palju hõlpsamini kättesaadav.“

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastas arupärimisele tervishoiu rahastamise skeemi kohta (nr 332) ja arupärimisele raha väljapetmise kohta Haigekassalt (nr 340).            

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson vastas arupärimisele parvlaevaliikluse kohta (nr 334) ja arupärimisele Nord Stream 2, Gazpromi ja Eesti seisukohtade kohta (nr 336).              
Istung lõppes kell 19.25.

Istungi stenogramm: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201705081500

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside