Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ametivande andis Riigikogu asendusliige Siim –Valmar Kiisler.

Õiguskantsler Allar Jõks vastas Riigikogu liikmete Tõnis Kõivu, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri ja Andres Jalaku 13. novembril esitatud arupärimisele korruptsioonivastase seaduse kohta (nr 253), mis puudutas Järvamaal ühistranspordi korraldamist ja Paide linnapea väidetavat sekkumist selle juhtimisse lähtudes isiklikest huvidest.

Jõks selgitas, et õiguskantsleri pädevuses ei ole hinnata, kas mõni ametiisik on järginud või rikkunud konkreetsel juhul korruptsioonivastast seadust. Taolise hinnangu andmiseks on vaja uurida igakülgselt ja põhjalikult konkreetseid asjaolusid. Korruptsioonivastase seaduse § 263 näeb karistusena töökoha tegevus- või toimingu piirangute rikkumise eest ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut. Vastava väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.

Õiguskantsler vastas ka küsimusele, kuidas mõjutab kohaliku omavalitsuse autoriteeti ja prestiiži olukord, kus omavalitsuse juhid ajavad segi isiklikud ja avalikud huvid? Jõks on seisukohal, et olukord, kus ametiisikute avalikud ja erahuvid on põimunud, mõjub avaliku võimu autoriteedile ja prestiižile negatiivselt. Huvide põimumise ärahoidmiseks ongi seadusandja kehtestanud korruptsioonivastase seadusega töökoha-, tegevus- ja toimingupiirangud.

Õiguskantsler märkis, et korruptsiooni vältimise vahendite kehtestamine on seadusandja ülesanne ja õigus. Seejuures tuleb mõistagi silmas pidada, et korruptsioonivastase võitluse vahendid piiravad suuremal või vähemal määral põhiseaduse §-ga 26 kaitstud õigust perekonna ja eraelu puutumatusele, §-ga 29 kaitstud õigust valida vabalt tegevusala, elukutset ja töökohta ning §-dega 31 ja 48 kaitstud õigust tegeleda ettevõtlusega ja koonduda tulundus- ja mittetulundusühingutesse ja liitudesse. Seega peavad kehtestatavad piirangud olema põhjalikult kaalutud ning oma intensiivsuselt soovitava eesmärgi suhtes proportsionaalsed.

* * *

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE) esimest lugemist ei toimu sellel töönädalal tulenevalt algatajate ettepanekust.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside