Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kuulas oma tänasel istungil ära õiguskantsler Indrek Tederi 2012. aasta tegevuse ülevaate

Tederi sõnul torkab silma, et 2012. aastal tegi ta Riigikogule märksa rohkem ettepanekuid seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks kui varasematel aastatel. „Kas see tähendab, et minu hinnangul austab Riigikogu põhiseadust varasemast vähem? Ei,“ ütles Teder. Ta selgitas, et õiguskantsleri ette jõuavad sageli probleemid, mida seadusandja ei soovinud esile kutsuda ning kui oleks neid probleeme ette näinud, siis oleks tõenäoliselt seadust kohendanud. „Niisuguses olukorras saavad õiguskantsler ja Riigikogu koos asja korda teha. Seega pole eelmisel aastal tehtud üheksa ettepaneku näol sugugi tegemist valju kriitikaga Riigikogu aadressil. Vastupidi, ma sooviksin teid tänada koostöö eest!“ ütles Teder. 

Teder märkis, et talle teevad muret põhiseaduse rolliga seotud küsimused. See ei ole seotud mõne üksiku põhiseaduse sättega, vaid kätkeb arusaama põhiseadusest kui tervikust. „Põhiseaduse sätted on kehtestatud pikka perspektiivi silmas pidades. Nendest sätetest kinnipidamine sunnib meid arvestama märkamatu ja pikaajalise kahjuga, mida võivad tekitada mõned lühiajaliselt igati mõistlikuna tunduvad otsused,“ ütles õiguskantsler. 

Teder käsitles seadusloomega seotud küsimusi ja nendega üleskerkinud probleeme. Õiguskantsler märkis, et üks olulisemaid muutusi on meie jätkuv lõimumine Euroopa Liiduga, millele pöörab ta suurt tähelepanu. Tema sõnul ei puuduta see ainult suuri asju, nagu ESM. „Õiguskantsleri vaatenurk on laiem – see keskendub põhiseaduse kaitsmise võimalustele uutes oludes. Põhimõte, millest ma lähtun, on järgmine: me peame säilitama põhiseaduslikkuse järelevalve võimalikult suures ulatuses,“ ütles Teder. 

Läbirääkimistel võtsid sõna Riigikogu fraktsioonide esindajad Kadri Simson, Rait Maruste, Kajar Lember ja Marko Pomerants. Nad kõik avaldasid õiguskantslerile tunnustust asjaliku koostöö eest ja esitasid oma seisukohad selle koostöö sisuks olnud probleemide lahendamise küsimustes. 

Riigikogu lükkas rahanduskomisjoni ettepanekul esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (438 SE). Hääletus: 38 poolt, 26 vastu. 

Foto õiguskantsleri esinemisest: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2013/Riigikogu/Oiguskantsler19913.jpg.html

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside