Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskantsler Allar Jõksi vastas Riigikogu liikme Liina Tõnissoni 25. jaanuaril esitatud arupärimisele ministri volituste kohta eelnõu menetlemisel Riigikogus (nr 267). Arupärija viitas majandus- ja kommunikatsiooniministrile Edgar Savisaarele, kes esines 23. jaanuaril Riigikogu ees poliitilise avaldusega, milles teatas, et võtab menetlusest tagasi reklaamiseaduse eelnõu. Arupärija väitel puudus majandus- ja kommunikatsiooniministril reklaamiseaduse eelnõu tagasivõtmiseks valitsuse sellekohane otsus.

Õiguskantsler ei nõustunud valitsuse seisukohaga, et 4. augustil 2005 istungi protokolli märgitud otsuse kohaselt: teha majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaarele ülesandeks esineda reklaamiseaduse eelnõu arutamisel Riigikogus, hõlmab ka ministri õigust eelnõu tagasi võtta. „Taoline mõiste, eelnõu arutamine, laiendav tõlgendamine ei ole ühildatav põhiseadusega,” arvas Jõks. Kui ministri volitus antakse tagantjärgi nagu käesoleval juhul, siis võib seda põhimõtteliselt lugeda nii-öelda esindatava poolt tagantjärgi heakskiiduks. „Silmas pidades head valitsemistava, poliitilist kultuuri ning avalikus õiguses kehtivat põhimõtet, mille kohaselt lubatud on üksnes see, mis on sõnaselgelt lubatud tuleb taolist käitumist kahtlemata taunida ja tulevikus vältida,” ütles õiguskantsler. Jõks märkis, et ei saa unustada: valitsus ja minister ei ole kaugeltki kokkulangevad mõisted. Ministrid tulevad ja lähevad aga valitsus jääb. „Ministri ja valitsusevahelise pädevuse erinevust tuleb rõhutada eriti juhul, kui mõnel ministril võib tekkida kõrgmonopoolne tunne, et võimulolijale ongi kõik lubatud,” konstateeris õiguskantsler. Jõks ütles kokkuvõtteks: kuna reklaamiseaduse eelnõu algataja oli valitsus kollegiaalorganina, siis ajas majandus- ja kommunikatsiooniminister valitsuse eelnevat ja sisuliselt läbiarutatud volitust eelnõu tagasivõtmiseks Riigikogu menetlusest.

Vabas mikrofonis võttis sõna Liina Tõnisson.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside