Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liige Sven Sester andis Riigikogu ees ametivande. Sester asus alates tänasest Riigikogu liikmeks Järva maavanemaks määratud Tiina Oraste asemel.

Riigikogu ees esines ettekandega järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja –vabaduste järgimise üle, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest õiguskantsler Indrek Teder.
Õiguskantsler keskendus oma suulises ettekandes praktilistele teemadele, mis tulenevad põhiseaduses sätestatud õiguskantsleri positsioonist. Tederi sõnul on õiguskantsleri üheks möödunud ja ka käesoleva aasta teemaks eelarve menetlus ning sellega seonduvate seaduste muutmine. Teder püstitas oma ettekandes küsimused: „Kui kaugele võib riik kulude kärpimisega ja tulude suurendamisega minna? Kas riik võib n-ö ära kärpida riigiaparaadi nii, et riik ei ole võimeline osutama avalikku teenust ega täitma riigi delegeerimatuid tuumikfunktsioone?” Õiguskantsler rõhutas, et omariiklus nõuab tegevuskulusid – riigiaparaadi, põhiseaduslike institutsioonide ja ministeeriumide olemasolu ning kui soovitakse oma riiki, siis on kulutused paratamatud. Tederi arvates lõputult sellelt ei saa kärpida.
Üheks riigi tuumikfunktsiooniks on Tederi sõnul võimekus võimu teostada sõna otseses mõttes, sealhulgas võimekus ennast kehtestada, vajadusel rakendada vahetut sundi. Seega on riigil teatud põhilised või tuumikfunktsioonid, millest ta ei loobu ja mida ta ei delegeeri. Lihtsustatuna tähendab see Tederi arvates seda, et riigil on võõrandamatu ja delegeerimatu õigus jõumonopolile. Teder juhtis tähelepanu korrakaitse seaduse eelnõule. „Teatud riiklust iseloomustavate õiguste, nn riigi tuumikfunktsioonid nagu õigus karistada delegeerimine võib olla põhiseaduse vastane ja ka riikluse säilimise seisukohalt ohtlik,” märkis Teder.
Õiguskantsler tõi välja veel põhiseaduspatriotismi mõtte – ühendajana tuleb põhiseadus enne rahvust. Teder: „Kodanike side oma riigiga ja nende poliitiline identiteet peab olema ratsionaalne ja argumenteeritud väärtustel rajanev, mitte enam irratsionaalsetel rahvustunnetel ja kirgedel põhinev.”
Sõnavõttudega esinesid Riigikogu liikmed Evelyn Sepp, Marek Strandberg, Karel Rüütli, Urmas Reinsalu ja Väino Linde.
 
 
Riigikogu võttis 52 poolthäälega vastu sotsiaalkomisjoni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse (505 SE). Seaduse eesmärk on viia sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kasutamise õiguslikke aluseid reguleeriv säte põhiseadusega kooskõlla. Lepingute loetelu, mille alusel toimetulekutoetust taotleda, jäetakse lahtiseks, mitte suletuks (sisaldab konkreetseid lepinguliike), nagu kehtivas seaduses. Lahtine loetelu tagab võrdse võimaluse kõigile puudust kannatavatele isikutele toimetulekutoetust saada. Millise lepingu alusel nad eluruumi kasutavad, ei oma tähtsust. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
Riigikogu võttis 42 poolthäälega vastu Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise otsuse (580 OE). Tiina Oraste asemel nimetati RMK nõukogu liikmeks Riigikogu liige Valdur Lahtvee. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooltuks jäänud keegi.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside