Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon otsustas viia valitsuse esitatud notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõusse (575 SE) muudatused, mis võimaldavad digitaalse notariaalmärke kasutamist.

Esitatud paranduste kohaselt võib notariaalmärge olla ka digitaalne. Sel juhul asendab notari allkirja ja värvipitsati jäljendit tema digitaalallkiri.

See võimaldab digitaalselt kinnitada lihtsamaid dokumente nagu ärakirjad, väljavõtted, tõlked, allkirja õigsuse tõendamine jms. Praegu peab notar märkele alla kirjutama ja selle värvipitsati jäljendiga varustama.

Seadusemuudatuse kohaselt tuvastab ja viitab notar notariaalmärkes dokumendi usaldusväärsust iseloomustavatele olulistele asjaoludele: kas dokument on kehtivalt digitaalallkirjastatud, nõuetekohaselt alla laetud arvutivõrgust või paljundatud muult andmekandjalt.

Vajadus digitaalse notariaalmärke seadustamiseks tuleneb vajadusest kiirendada kohtulike registrite menetlust ja on seotud registrikeskuse juurde loodava infosüsteemi e-notar käivitamisega tuleval aastal. Digitaalmärge võimaldab lisaks eelnevale edastada ka notariaalselt tõestatud ühingu- või asjaõigusliku lepingute digitaalkoopiaid ja kandeavaldusi, samuti esitada digitaalallkirjastatud kandeavalduse juurde muid lisadokumente digitaalkujul.

Eelnõu peamine eesmärk on notaritasude vähendamine ja ka maksejõuetute isikute vabastamine notaritasudest. Eelnõu autor on seisukohal, et kuna tehinguväärtuste pideva tõusu tõttu on suurenenud pidevalt ka notari tasud, siis on kinnisvaratehingutega seotud notari tasude vähendamine käesolevas eelnõus sisalduvate lahenduste abil õigustatud.

Õiguskomisjon otsustas suunata notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu tuleval nädalal Riigikogusse teisele lugemisele ja teine lugemine lõpetada.

Õiguskomisjon toetas täna üksmeelselt ka Raivo Aegi kandidatuuri politseiameti peadirektori kohale.

Riigikogu pressitalitus.

Tagasiside