Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine. Seaduse eesmärk on muuta kaugkütteseadust, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadust ning karistusseadustikku nii, et oleks tagatud suurem tarbijate kaitse suhetes universaalteenust pakkuvate ja turgu valitsevate ettevõtjatega ning kindlustada toimiv regulatsioon kaugkütte ja veeteenuse hindade osas. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuse eesmärk on saavutada suurem objektiivsus ning avalike huvide parem kaitstus keskkonnamõjude hindamise menetlusprotsessis ning samuti hindamise lõppdokumendis, mis on olulise mõjuga keskkonnamõjude hindamise aruandes. See tõstab keskkonnamõjude hindamise lõppdokumendi usaldusväärsust ning tegevusloa sisulist kaalukust. Vastavalt kehtivale seadusele kannab keskkonnamõju hindamisega seotud kulud arendaja. Avalikkusel puudub täna võimalus teada saada, millise hinnaga saavutatakse üldist huvi kahjustavad erahuvid. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside