Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastas kõigepealt Riigikogu liikmete Indrek Raudse ja Tiit Niilo 22. veebruaril esitatud arupärimisele Koidula piiripunkti ehitamise rahastamise kohta (nr 206).

Seejärel vastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Andres Jalaku, Helir-Valdor Seederi ja Sven Sesteri 8. märtsil esitatud arupärimisele Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta (nr 213). Arupärijad küsisid tulenevalt riigikontrolöri väidetest Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis, et maanteede infrastruktuuri arendamiseks eraldatud raha võib jääda kasutamata eraldatud mahus, sest Eesti projekteerijad ei suuda nõutud mahus ette valmistada teede renoveerimise projekte. Välisprojekteerijate kasutamine pidi tehnilistel põhjustel olema samuti raskendatud.

Savisaar andis ülevaate raha senisest kasutamisest. Euroopa Komisjoni poolt on heaks kiidetud 4,35 miljardi krooni väärtuses projekte, millest abikõlbulikud on projektid 3,5 miljardit krooni ulatuses. Minister rõhutas, et osa rahast tuleb teatavasti firmade omavahenditest või riigieelarvest. Eraldatud raha eest on tänaseks remonditud või teostamisel 274 kilomeetrit erinevaid teelõike Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu-Ikla maanteedel. Remonditakse ka erinevaid riigi põhi- ja tugimaanteesid kokku 85 kilomeetrit. Käimas on Jõhvi-Tartu-Valga maantee remont 83 kilomeetri ulatuses. 2006. a viiakse läbi ehitushanked Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla teelõigu ja Puurmanni liiklussõlme ning silla ümberehitamiseks. Ettevalmistamisel on ka Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ümberehitus.

Savisaar ütles, et taotletud Euroopa Liidu vahenditest on kulutamata projekte 458 miljonit krooni ulatuses. Minister väitis: „Oleme seisukohal, et kõik käesoleva programmperioodi ehitus- ja projekteerimisprojektid rakendatakse ja väljamaksed toimuvad kuni aastani 2010.” Ennustame väljamaksete järsku kasvu veel käesoleva aasta teisel poolel, selgitas Savisaar. Erinevalt riigikontrolörist me ei näe probleemi selles, märkis minister. „Tema näeb probleemi praeguse hetke kasutatud rahade mahus. Meie vaatame asja dünaamiliselt, vaatame küsimust protsessina. Seetõttu olemegi kindlad, et eelarveperioodi lõpuks see raha ka kasutatakse ära,” rõhutas Savisaar.

Kaks järgmist arupärimist ministritele olid samuti seotud rahaliste vahendite kasutamisega.

Sotsiaalminister Jaak Aab vastas Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Avo Üpruse, Tiit Niilo, Mihhail Lotmani, Urmo Kööbi ja Liina Tõnissoni 8. märtsil esitatud arupärimisele Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta (nr 212). Arupärijad soovisid teada sotsiaalsfääri probleemide lahendamisest.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastas Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Tiit Niilo, Helir-Valdor Seederi ja Ken-Marti Vaheri 8. märtsil esitatud arupärimisele Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta põllumajanduses (nr 211).

Tuiksoo vastas veel Riigikogu liikmete Imre Sooääre, Ivari Padari, Indrek Raudse, Tiit Niilo ja Mart Nuti 16. märtsil esitatud arupärimisele Eesti maaelu arengu strateegia eelnõu kohta aastateks 2007-2013 (nr 218) ja Riigikogu liikmete Tiit Niilo, Indrek Raudse, Helir-Valdor Seederi ja Ivari Padari 21. märtsil esitatud arupärimisele kvoodipoliitika kohta Eesti põllumajanduse kujundamisel (nr 220).

Istung lõppes kell 18.06.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside