Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu nimetas Mihkel Oviiri uuesti riigikontrolöri ametisse alates 2008. aasta 1. aprillist. Otsuse (198 OE) poolt hääletas 68, vastu 22, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Justiitsminister Rein Lang andis Riigikogule ülevaate 2007. aasta kriminaalpoliitika arengusuundade täitmisest. Ülevaate kohaselt toimus 2007. aastal kriminaalpoliitikas oluline edasiminek. Olulisemad sammud on seotud mitmete organisatoorsete ja administratiivsete küsimustega, aga ka õigusloome arenguga. Esmakordselt rakendati kriminaaltulu laiendatud konfiskeerimist, olulise koha saavutas kiirmenetlus kuritegude lahendamisel, samuti hakati esmakordselt rakendama lepitusmenetlust. Karistusseadustikus tugevdati küberkuritegude vastase võitluse sätteid. 2007. aastal loodi ka uus kohtuekspertiisi asutus. Kinnipeetavate arv vähenes seoses muudatustega seadusloomes, eelkõige ennetähtaegselt vabanemise paindlikuma regulatsiooniga, viimase 16 aasta kõige madalamale tasemele. Märkimist väärib ka elektroonilise järelevalve edukas rakendumine ning uue korruptsioonivastase strateegia valmimine. Ülevaates peatutakse veel inimkaubanduse ennetamisel, võitlusel rahapesu ja narkomaaniaga, ohvriabil jpm valdkondadel. Rein Lang vastas ka Riigikogu liikmete küsimustele. Sõnavõttudega esinesid Riigikogu liikmed Ken-Marti Vaher, Hanno Pevkur, Kalle Laanet ja Marek Strandberg.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) teine lugemine. Käesoleva seaduseelnõuga täpsustatakse investeerimisfondide võimalusi väärtpaberitesse investeerimisel ning börsiettevõtete ülevõtmispakkumiste korda, samuti parandatakse möödunud aastal vastu võetud mahuka „väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega” kaasnenud vead. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (174 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 41 ja vastu 27 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes käesolev eelnõu menetlusest välja.

Stenogramm:

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside