Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 53 poolthäälega vastu majanduskomisjoni algatatud Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse (338 OE). Otsuse kohaselt nimetati Eesti Arengufondi nõukogu liikmeks Riigikogu liige Mart Laar ja kutsuti nõukogust tagasi Urmas Reinsalu, kelle volitused Riigikogu liikmena peatusid seoses tema asumisega kaitseministri ametikohale 11. mail 2012. Otsuse vastu hääletas 11 Riigikogu liiget. Otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt viiakse jäätmeseadusesse teatud ohtlike ainete (plii, elavhõbe, kaadmium, kuuevalentne kroom, polübroomitud bifenüülid (PBB) ja polübroomitud difenüüleetrid (PBDE)) elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamist käsitlev regulatsioon, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavast direktiivist. Antud direktiiv on jäätmeõiguse valdkonda kuuluv keskkonnadirektiiv, mille eesmärgiks on läbi teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, samuti tagada elektroonikaromude keskkonnaohutu taaskasutamine ja kõrvaldamine. Peamine eesmärk on eelkõige keskkonnaohutu jäätmekäitluse tagamine, et elektroonikaromude käitlemisel oleks kaitstud nii jäätmete käitlemisega seotud töötajad kui ka keskkond. Keskkonnakomisjon lisas eelnõule muudatusettepanekud, millega täpsustatakse romusõidukite kategooriaid, lisatakse säte käitlusnõuete kehtestamise kohta vanaõlile ning mitmed tehnilised ja keelelised muudatused. Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside