Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Keskerakonna fraktsioon, Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon ja Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon algatasid umbusaldusavalduse sotsiaalminister Maret Maripuule. Vilja Savisaar ütles 40 allkirjaga dokumenti üle andes, et viimaste kuude jooksul on sotsiaalvaldkonnas tulnud ilmsiks olulisi puudujääke, mistõttu leidsid umbusalduse algatajad, et sotsiaalminister Maret Maripuu ei sobi oma ametisse. 

Maripuu ütles selgituseks oma sõnavõtus: „Mitte keegi pole vähimalgi määral vaidlustanud minu juhitud ministeeriumi teostatava poliitika sisulisi eesmärke, milleks on esiteks, soov ja vajadus kasutada otstarbekalt ja maksimaalse efektiivsusega maksumaksja raha riigi sotsiaalsete tagatiste toimimisel. Teiseks, sellest tulenev pakiline vajadus muuta Eesti sotsiaalkaitsesüsteem vastavaks tänasele vajadusele ja korraldada see e-riigi võimaluste abil ümber nii, et iga inimene saaks abi ja toetust lähtuvalt tema konkreetsetest vajadustest.“ Maripuu vabandas veel kord kõikide eestimaalaste ees, kes ministeeriumi vähese tehnilise suutlikkuse tõttu on pidanud pikisilmi oma toetust ootama ja on seeläbi pidanud kannatama. „Olen kindel, et Riigikogu kaalub ausalt nii minu juhitud sotsiaalministeeriumi poliitika sisulisi eesmärke kui ka nende poole pürgimisel tehtud tehnilisi möödalaskmisi ning langetab täna otsuse vastavalt sellele,“ ütles Maripuu.  

Hääletustulemus: 35 poolt, 51 vastu. Umbusaldusavaldus ei leidnud toetust. 

Seejärel esines poliitilise avaldusega sotsiaalminister Maret Maripuu, kes teatas oma tagasiastumisest 23. veebruaril pärast üleskerkinud probleemide lahendamist. 

Riigikogu võttis 91 poolthäälega vastu põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse muutmise seaduse (363 SE). Seadus tunnistab kehtetuks sätte, mille kohaselt Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikme palka makstakse Eesti riigieelarvest. Vastavalt seadusele ei saa Euroopa Parlamenti valitud saadik parlamendi liikme vanaduspensioni. Seaduse muutmine tuleneb 28. septembril 2005 vastuvõetud Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärusest, mille kohaselt makstakse Euroopa Parlamendi liikmele palka alates järgmisest koosseisust Euroopa Liidu eelarvest.           

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE) teise lugemise. Eelnõu reguleerib sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutseva tööturuameti ja avalik – õigusliku asutuse, Eesti Töötukassa funktsioonide liitmist. Tööturuameti tegevus lõpetatakse.  

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

           
Tagasiside