Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik vastas Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Marika Tuus-Lauli, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme, Olga Sõtniku, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi ja Ester Tuiksoo 15. aprillil esitatud arupärimisele Eesti Panga nõukogu tegevuse kohta (nr 321). 

Simson märkis, et 2012. aastal soovis Eesti Panga nõukogu kogu panga 2011. aasta kasumi paigutada reservfondi, kuid rahandusminister palus siiski osa kasumist suunata riigi stabiliseerimisreservi. Simson soovis teada kas Eesti Panga nõukogu on ka käesoleval aastal tundnud survet oma kasumijaotamiseks riigiga. 

Männiku sõnul pole rahandusminister tema teada rääkinud ühegi nõukogu liikmega, küll aga teab, et ta rääkis panga presidendiga. „Kui oli küsimus, kas Eesti Panka või nõukogu on survestatud, siis ma ei kasutaks sõna “survestama”. Küsimuse arutelu lõppes erimeelsusega. Panga presidendil ja rahandusministril olid erinevad nägemused. Panga president tegi nõukogule oma ettepaneku ja nõukogu kiitis häältega 7:1 selle ettepaneku heaks,“ ütles Männik. Ta selgitas juhatuse poolt nõukogule esitatud seisukohta, mille kohaselt meie reservid on Eesti majanduse mahtu võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega päris väikesed, mistõttu peaksime reserve kõvasti koguma. Männiku hinnangul võtab see aega 15-20 aastat, kui jõuame mingisugusele aktsepteeritavale tasemele. See oligi põhjus, miks juhatus ei tahtnud liiga palju välja maksta. 

Männik märkis, et Eesti Pangal on pikaajaline strateegia, mis kinnitatakse iga aasta. Strateegia kohaselt võib kuni 25% puhaskasumist jaotada välja nii, et see läheb riigikassasse, ja reservidesse läheb 75%. Männiku teada pole ühelgi aastal jaotatud välja rohkem kui 25%. „Minul ei ole selle vastu midagi, et rahandusministril on teine nägemus kui palju tuleks jaotada. Panga nõukogu aga otsustas toetada juhatuse ettepanekut,“ ütles Männik. 

Männik rõhutas veel, et Eesti Panga eesmärk ei ole maksimaalselt kasumit teenida, vaid on tagada hinnastabiilsus ja seda teha koos Euroopa Keskpangaga, kelle üks osa me oleme, toonitas ta.             

Kultuuriminister Rein Lang vastas Riigikogu liikmete Priit Toobali, Ester Tuiksoo, Enn Eesmaa, Tarmo Tamme ja Peeter Võsa 8. mail esitatud arupärimisele SA Eesti Filmi Instituut tegevuse kohta (nr 332).             

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastas kolmele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Valeri Korbi, Priit Toobali ja Kadri Simsoni 8. aprillil esitatud arupärimine kõrgharidusreformi kohta (nr 318);             

Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Olga Sõtniku ja Lauri Laasi 11. aprillil esitatud arupärimine noorsootöö kohta (nr 320);           

Riigikogu liikmete Heljo Pikhofi, Jaak Alliku, Rannar Vassiljevi, Indrek Saare, Kalvi Kõva ja Jevgeni Ossinovski 6. mail esitatud arupärimine hariduslike erivajadustega laste toetamise kohta (nr 328).             

Kultuuriminister Rein Lang ei pidanud vastama Riigikogu liikmete Aadu Musta, Kadri Simsoni, Ester Tuiksoo, Aivar Riisalu ja Tarmo Tamme 11. aprillil esitatud arupärimisele arheoloogiliste leidude omandiküsimuse kohta (nr 319), sest arupärijad võtsid selle menetlusest tagasi. 

Vabas mikrofonis võttis sõna Mihhail Stalnuhhin

Istung lõppes kell 17.50. 

Istungi stenogramm:

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside