Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

 
Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (920 SE) eesmärk on kehtestada mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded selles osas, mis ei ole reguleeritud Euroopa Liidu määrustega. Samuti kehtestatakse mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalve teostamise alused ja ulatus ning vastutus kehtestatud nõuete rikkumise eest. Eelnõuga tõhustatakse riiklikku järelevalvet mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate isikute üle ja tõstetakse märgistatud saaduste ja toodete usaldusväärsusust.
 
Riigikogu lõpetas veel kahe eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud lõhkematerjaliseaduse muutmise seaduse eelnõuga (892 SE) karmistatakse ja täpsustatakse mitmeid pürotehnilise toote käitlemisega seonduvaid sätteid, mis peavad kaasa aitama pürotehniliste toodete kasutamisega seonduvate õigusrikkumiste ja õnnetusjuhtumite vähenemisele.
 
Valitsuse algatatud erastamisseaduse § 27 täiendamise seaduse eelnõu (903 SE) annab riigile ja kohalikule omavalitsusele õiguse ka enda vähemusosaluse korral panna veto aktsiaseltsi nõukogu ja üldkoosoleku otsustele strateegilistes valdkondades tegutsevate aktsiaseltside puhul kui tegemist on „eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava” aktsiaseltsiga ning kui riigi või kohaliku omavalitsuse osalus selles jääb pärast aktsiate osalist erastamist väiksemaks kui pool hääleõiguslike aktsiate koguarvust. Res Publica fraktsiooni ettepanek teine lugemine katkestada ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 15 poolt, 37 vastu.
 
Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE) esimese lugemise.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu” eelnõu (910 OE). Hääletustulemus: 43 poolt, 25 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele ajateenistuse, välispoliitika, valitsuse liikmete tegevuse hindamise ja pronksmehe valvamise kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimustele tervishoiuteenistuste hindade, tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja tervishoiupoliitika kohta.
 
Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form
 
Riigikogu pressitalitus 
Tagasiside