Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu mälestas istungi alguses leinaseisakuga lennukatastroofis hukkunud Poola Vabariigi presidenti Lech Kaczynskit, parlamendiliikmeid ja teisi ohvreid.
                                                          
* * *
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Lauri Laasi, Enn Eesmaa ja Valeri Korbi 23. märtsil esitatud arupärimisele Viljandi riigikooli loomise kohta (nr 420). Arupärijad viitasid Viljandi linnavalitsuse kavale luua Viljandi linna seniste üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside baasil üks ühine riigigümnaasium.
 
Lukas selgitas, et kui volikogu ja linnavalitsus on midagi otsustanud, siis on nende pöördumine haridus- ja teadusministeeriumi poole õiguslikult igati korrektne. Viljandi linna ettepanekul ongi asutud läbirääkimistesse. Minister märkis, et iga riigigümnaasiumi hakatakse rahastama samade põhimõtete järgi kui praegu olemasolevaid riigigümnaasiume. Investeeringurahad ei tule teiste koolide arvelt. Riigikoolide rahastamiseks on seaduses selgelt fikseeritud põhimõtted ja nende järgi neid ka rahastatakse.
 
Lukase sõnul on haridus- ja teadusministeerium teinud aasta tagasi Viljandimaa tellimusel maakonna koolivõrgu detailse analüüsi, kus kirjeldatakse õpilaste ja õpetajate arvu prognoosi, õpilasrännet, koolivõrguvajaduse eri variante olenevalt seatud kriteeriumitest. Seda on mitmel korral arutatud maakonna ja omavalitsuste esindajatega, koolijuhtidega. Analüüs on kätte saadav kõigile ka ministeeriumi koduleheküljel kõrvuti teiste maakondlike analüüsidega. „Kindlasti on Viljandi linna kava kohalikus mõttes väga tähelepanuväärne – muuta praegust koolivõrku kaunis oluliselt, jätta kolm põhikooli ja üks puhas gümnaasium,“ selgitas minister. Ta lisas, et põhikooli ja gümnaasiumi seaduse eelnõus sellelaadilist reformi ette nähtud ei ole. „Meil ei ole üldisest reformist võimalik rääkida, aga Viljandi mastaabis on see kindlasti oluline uuendus,“ ütles Lukas.
 
Maaelukomisjoni ettepanekul ei arutata kolmapäevasel istungil kolmandal lugemisel riigivaraseaduse § 102 muutmise seaduse eelnõu (713 SE).
 
Vabas mikrofonis võttis sõna Valeri Korb.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
                       
Tagasiside