Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas töönädala arutelude kava, milles on 63 päevakorrapunkti. 

Töönädala päevkorra leiate siit: 

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Mai Treiali, Ester Tuiksoo, Karel Rüütli ja Villu Reiljani 8. mail esitatud arupärimisele Järvamaa kutsehariduse kohta (nr 69). 

Minister selgitas, et Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli ja Paide Kutsekeskkooli ühendamisega välditakse just nimelt dubleerivaid investeeringuid. Näiteks on kavas Paidest Säreverre üle viia ehituserialade, sh tee-ehitus ja kasutada selleks osaliselt sealseid juba olemasolevaid õppebaase. Efektiivsema kasutuse leiavad Särevere ühiselamud, mis juba osaliselt renoveeritud on, ja teised ühiskasutuses olevad õppevahendid. Ühiselt kasutatav ressurss tõstab ka kutseõppe kvaliteeti ja kättesaadavust, suurendades oluliselt õppekavast tulenevat valikmoodulite arvu. 

Lukas ütles, et haridus- ja teadusministeerium on jälginud väga selget strateegilist suunda, mille alusel Eestis kujundatakse välja neli põllumajandusvaldkonna juhtivat kutseõppeasutust. Nii ongi Türi lähedale Säreverre tekkimas loomakasvatusalane koolituskeskus. Lisaks loomakasvatusele arendatakse Säreveres ka põllumajandustehnika õppesuunda. Pärast Järvamaa kutsehariduskeskuse loomist kavas sinna üle viia ka ehituserialad, sealhulgas tee-ehitus. Türi Tehnika- ja Maamajanduskoolis maaelu jaoks oluliste erialade jätkusuutlikku arengu tagamiseks sõlmiti haridus- ja teadusministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi vahel koostööleping. 

Lukas kinnitas, et lähtudes riigi kutseõppeasutuste võrgu edasistest arengutest kvaliteetse kutseõppe tagamisel Järvamaal Paidest põhja ja ida poole jäävates piirkondades on hädavajalik säilitada õppekohana ka tänane Paide Kutsekeskkooli õppebaas. Ühiselt kavandatavad investeeringud väldivad dubleerimisi kahte teineteisele distantsiliselt suhteliselt lähestikku paiknevasse õppekohta. Järvamaa Kutsehariduskeskuse raames arendatakse edasi võrdsete õppekohtadena nii Särevere kui ka Paide koolituskohta.  

Minister märkis, et kahe kooli ühinemist toetas nii Järva maavalitsus kui ka Järvamaa Omavalitsuste Liit. „Vastav punkt on sätestatud ka nende vahel sõlmitud ühiste kavatsuste lepingus koostööks 2008. aastal. Samuti sai ühinemiskava toetuse mõlema kooli nõukogult, nii et ainuisikulisest otsustusest ja dramaatiliselt vastutusest selles mõttes rääkida ei saa, et nüüd selle aadressi paigutuse puhul on lähenemine olnud liialt emotsionaalne,“ selgitas Lukas. 

Minister juhtis tähelepanu asjaolule, et Paide Kutsekeskkooli ja Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli nõukogu ühisel koosolekul ei jõutud kooli juriidilise aadressi osas üksmeelele ning see jäeti haridus- ja teadusministeeriumi otsustada. 

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler vastas Riigikogu liikmete Tarmo Männi, Ester Tuiksoo, Karel Rüütli, Villu Reiljani ja Mai Treiali 14. mail esitatud arupärimisele kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste olukorrast (nr 73). 

Vabas mikrofonis võttis sõna Toomas Trapido

Istungi stenogrammi leiate siit

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside