Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel, VI istungjärgu viimasel istungipäeval võeti vastu 5 seadust ja 1 otsus.

86 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seadus (623 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on tagada Euroopa Liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmine avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavate sõitjaveoteenuste puhul tee- ja raudteeliikluses. Seaduse vastu ei hääletanud keegi. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.
 
86 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (637 SE). Muudatuste eesmärk on täiendada seadust pereõe mõistega ja täpsustada seaduste sõnastust selliselt, et see võimaldaks paremini rakendada pereõe pädevust, muuta perearsti ja pereõe töökorraldust optimaalsemaks ning uuendada perearsti tööjuhendis perearstiga koos töötava pereõe töövaldkonnad. Seaduse vastu ei hääletanud keegi. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril, seaduse § 1 punkt 5 jõustub 2010. aasta 1. aprillil.
 
47 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seadus (636 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on parandada maamaksu laekumist: maksukohustuse täitmise tähtaeg ühildatakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise ajaga. Seega on võimalik füüsilise isiku deklaratsiooni esitamise ajal isikut teavitada, millise summa ulatuses tal tuleb maamaksu maksta ning antud summa võrra vähendada füüsilisele isikule tagastatavat enammakstud tulumaksu summat. Seadus muudab ka maamaksu tasumise senist regulatsiooni. Senise summa kolmeks osaks jagamise ja kolme maksetähtpäeva asemel kehtestatakse kaks tähtpäeva ja summaline piirmäär 1000 krooni, millest väiksema või võrdse summa peab maksukohustuslane ära maksma esimeseks tähtpäevaks 31. märtsiks. Esimeseks tähtpäevaks tuleb samuti tasuda üle 1000 kroonise maksusumma puhul vähemalt pool maksusummast, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejäänud maksusumma tasutakse teiseks tähtpäevaks 1. oktoobriks. Seaduse vastu hääletas 31 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige. Seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.
 
84 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud makseasutuste ja e-raha asutuste seadus (610 SE). Seadus reguleerib makseteenuste ja e-raha teenuste osutamist, makseasutuste ja e-raha asutuste tegevust ja vastutust ning järelevalvet nende asutuste üle. Seaduse vastu ei hääletanud keegi.
 
80 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Serbia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seadus (641 SE). Seaduse vastu ei hääletanud keegi. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.
 
85 poolthäälega võeti vastu riigikontrolli 2009. aasta tegevuse kontrollimiseks audiitori nimetamise otsus (644 OE). Riigikontrolli 2009. aasta tegevust hakkab kontrollima KPMG Baltics ASi audiitor Indrek Alliksaar. Otsuse vastu ei hääletanud keegi.
 
Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase sõnul täiendas Riigikogu juhatus tänase istungi päevakorda 7. päevakorrapunktiga – jõuluvana.
Riigikogule jõulusoove tooma tulnud Jõuluvana teatas, et lõppev aasta on eelmise aastaga võrreldes möödunud sama kiirelt. Jõuluvana märkis, et kingikott on jäänud mõnevõrra õhemaks, aga käibemaksu võrra on ta saanud raskemaks ning kingid on sellel aastal tunduvalt kallimad. „Mul on ääretult hea meel selle üle, et me kõik nii Jõulumaal kui ka tervel Eestimaal oleme väga rõõmsas meeleolus ja suures ootusärevuses valmis selle aasta aastavahetuse veel natukene koomale tõmbama, veel natukene kannatama, veel natukene pingutama, et lõpuks ometi selle imelise ja võlutud euro juurde saada. Ja mis seal salata, eks see oleks ühest küljest ka öelduna valguseks selle tunneli lõpus,” ütles Jõuluvana. Ta tuletas hea sõnaga meelde Riigikogu korvpallimeeskonda, kes on Balti parlamenditurniiri kolmekordne võitja, soovides, et Riigikogu korvpallimeeskond seisaks selle eest, et turniirid jätkuksid. Külaline soovis, et jõulud oleks rõõmus aeg peredele rõhutades, et aeg rahu ja rõõmu jaoks on tegelikult käes ja olemas. „Mis sest, et gripp möllab ja väljas on külm, aga see käibki ühe talve juurde ja usutavasti teil kõigil tervist ja jaksu on,” lootis jõuluvana, kes jagas Riigikogu fraktsioonidele ka kingitusi.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside