Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungi algul pidulikul tseremoonial andis Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ametivande ja esines Riigikogu ees kõnega. Kõne pidas ka president Arnold Rüütel.

Riigikogu kinnitas seejärel töönädala päevakorra ja kuulas ära vastused kolmele arupärimisele. 

Eesti Panga president Andres Lipstok vastas Riigikogu liikme Janno Reiljani 7. juunil esitatud arupärimisele Eesti Panga reservide (varade) optimaalse suuruse kohta pärast eurole üleminekut (nr 242).

Lipstok selgitas, et enne ühinemist euroalaga määrab Eesti Panga varade suuruse ettevõtete ja eraisikute nõudlus Eesti krooni järele. Krooni sularaha ja pankade poolt keskpangas hoitava arveraha muutus mõjutab valuutanõukogu süsteemis automaatselt Eesti Panga välisvarade suurust. Pärast euro kasutusele võttu sõltub euroala liikmesriigi keskpanga bilansi suurus eurosüsteemi rahapoliitilistest otsustest, mis mõjutavad nii keskpanga varade kui ka kohustuste mahtu. 

Lipstok lisas, et Eesti Panga varade suuruse määravad pärast euro kasutuselevõttu eurosüsteemi ainupädevusse kuuluvad rahapoliitilised otsused. Kõneldes  ringlusse lastavast eurode hulgast, ütles Eesti Panga president, et Euroopa Keskpangas, keskpankade süsteemis kehtib reegel, et just liikmesriikide keskpangad emiteerivad Euroopa Keskpanga juhtnööride põhjal eurosid ja kirjeldavad kõik oma väljaantavad eurod nimiväärtusega ning varaga kaetuna liikmesriikide keskpankade bilansis. Üleminek kroonilt eurole ei ole selles mõttes mingi erand. „Järelikult on eksitav väide, et Eesti Pank on pärast eurosüsteemiga ühinemist üksnes operaatori rollis, kellel euro emiteerimisõigust ei ole,” märkis Lipstok. Eesti Panga varade mahu ja Eesti Panga poolt emiteeritavate eurode hulgal on üks-ühene seos. Eesti ühinemisel euroalaga vahetab Eesti Pank kõik oma kroonikohustused, kaasa arvatud ringluses oleva sularaha, eurokohustuste vastu krooni ja euro vahelise ametliku kursiga. Eesti Panga poolt emiteeritud euro sularaha jääb Eesti Panga bilanssarvele kohustusena.  Lipstok selgitas. „Et igas bilansis peavad kohustused olema kaetud varadega, siis on ka Eesti Panga bilansis kohustustena arvele võetud euro sularaha pärast Eesti ühinemist euroalaga täielikult kaetud Eesti Panga varadega. Eesti ühinedes euroalaga asendub Eesti Panga bilanssi krooni sularahakohustus euro sularahakohustusega ning sularaha vahetus iseendast Eesti Panga varasid ei mõjuta.”  

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Marko Mihkelsoni, Ken-Marti Vaheri, Tõnis Lukase, Mart Laari ja Olav Aarna 11. septembril esitatud arupärimisele inimsusevastaste kuritegude uurimise mitterahastamise kohta (nr 244) ja Riigikogu liikmete Indrek Raudse, Andres Jalaku, Aivar Õuna, Henn Pärna, Ants Paulsi, Marko Mihkelsoni, Urmo Kööbi, Peeter Tulviste, Olari Taali, Andres Herkeli, Reet Roosi, Olav Aarna, Helir-Valdor Seederi, Mart Nuti, Ken-Marti Vaheri ja Urmas Reinsalu 13. septembril esitatud arupärimisele „kingitustest” avaliku võimu teostajatele (nr 245). 

Riigikogu korrigeeris enne kinnitamist töönädala päevakorda, mille leiate aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside