Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees andis ametivande riigikontrolör Alar Karis

Seejärel vastas kultuuriminister Rein Lang Riigikogu liikmete Priit Toobali, Tarmo Tamme, Aadu Musta, Lauri Laasi, Mihhail Stalnuhhini, Aivar Riisalu, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Jüri Ratase ja Ester Tuiksoo 20. veebruaril esitatud arupärimisele kultuuripoliitika eesmärkide seadmise kohta (nr 310). 

Arupärijad viitasid riigikontrolli aruandele, milles juhiti tähelepanu asjaolule, et kultuuripoliitiliste eesmärkide seadmiseks ja strateegiliste valikute tegemiseks puudub ministeeriumil piisav info. Kultuuriministeerium näeb oma arengukavades ette tingimuste loomist nii professionaalseks- kui ka huvitegevuseks, kuid samas puudub täielik ülevaade loovisikute arvu ja riigivara osas ja pole vajalikku infot, et otsustada investeeringute jagamise üle. Riigikontroll on leidnud, et info puudus olemasoleva olukorra kohta takistab uute kultuuripoliitika põhialuste koostamist. Arupärijad soovisid saada ministrilt selgitusi nimetatud asjaolude kohta. 

Langi selgituste kohaselt on riigil olemas täpne statistika loomeliitudesse kuuluvate loovisikute kohta, sest seda infot esitavad loomeliidud kord aastas loometoetuse taotlemisel. 2012. aastal oli loomeliitudesse kuuluvaid loovisikuid 4030. Loomevaldkonna asutustes töötas Statistikaameti poolt 2012. aastal väljaantud kogumiku “Loomemajanduse näitajad” andmetel 34 500 inimest. Langi sõnul  puudutab Riigikontrolli märkus vabakutselisi loovisikuid, kes ei ole organiseerunud ega kuulu ühtegi loomeliitu. Kuna nendel inimestel puudub kohustus ennast vabakutselise loovisikuna registreerida, ei saa riigil sellist informatsiooni ka piisava täpsusastmega olla, lisas minister. 

Lang märkis, et kultuuriministeeriumi tellimusel viis Eesti Konjunktuuriinstituut 2011. aastal läbi kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamise uuringu. Selle käigus uuriti kokku 20 kultuuri- ja spordisündmuse mõju piirkondade majandusele. Konjunktuuriinstituut viis läbi ürituste eelarvete analüüsi ja küsitles selleks 939 ettevõtet ja 5508 külastajat ning osalejat. See on kõige mahukam uuring, mis selles vallas Eestis kunagi läbi viidud on. „Uuringu tulemusena võiks öelda, et iga ürituse eelarvesse panustatud euro tõi piirkonda tagasi keskmiselt 4 eurot,“ ütles Lang. 

Uute kultuuripoliitika põhialuste koostamisel on lähtutud suures osas valdkondade poolt tulnud ettepanekutest ja püstitatud arenguvajadustest. Seetõttu on aluseks valdkondlikud eksperthinnangud ja järelikult ka valdkondade statistika. Samuti on riigil olemas mitmesuguste uuringute, kaardistuste ja statistika tulemused. Samas tuleb Langi hinnangul selgelt vältida liigset andmete esitamise koormust, sest see võiks osutuda kultuuriorganisatsioonidele lihtsalt lisanduvaks bürokraatiakohustuseks. 

Kultuuriminister vastas veel Riigikogu liikmete Priit Toobali, Ester Tuiksoo, Valeri Korbi ja Tarmo Tamme 27. veebruaril esitatud arupärimine rahvapärimuse tutvustamise kohta (nr 302). 

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Lauri Laasi, Viktor Vassiljevi, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Kadri Simsoni, Peeter Võsa, Kalev Kallo ja Marika Tuus-Lauli 20. veebruaril esitatud arupärimine võrguteenuste hinna kohta (nr 294); 

Riigikogu liikmete Rannar Vassiljevi, Jaan Õunapuu, Jevgeni Ossinovski, Kajar Lemberi, Sven Mikseri, Helmen Küti, Jaak Alliku, Eiki Nestori, Kalvi Kõva, Neeme Suure, Rein Randveri, Kalev Kotkase, Mart Meri, Marianne Mikko, Karel Rüütli, Heljo Pikhofi, Indrek Saare, Lembit Kaljuvee, Rainer Vakra ja Deniss Boroditši 28. veebruaril esitatud arupärimine avatud elektriturul tarbijate huvide kaitsmise kohta (nr 304).             

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Tarmo Tamme, Priit Toobali, Yana Toomi ja Aivar Riisalu 25. veebruaril esitatud arupärimine riigisaladuse avalikustamise ja prefektuuri raha omastamise kohta (nr 298);             

Riigikogu liikme Mihhail Stalnuhhini 26. veebruaril esitatud arupärimine sisekontrolli puudulikkuse kohta KAPOs (nr 300).             

Vabas mikrofonis võttis sõna Mihhail Stalnuhhin

Istung lõppes kell 17.35. 

Istungi stenogramm.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside