Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu muutis 76 poolthäälega Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsust (337 OE). Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud muudatuse kohaselt sai Arto Aasa asemel nimetatud komisjoni liikmeks Andre Sepp. Muudatus oli tingitud asjaolust, et Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees Arto Aas valiti Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeheks.

Kultuurikomisjoni initsiatiivil võeti 69 poolthäälega vastu Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks nimetamise otsus (361 OE). Otsuse kohaselt nimetati Paavo Nõgene asemel ERR nõukogu liikmeks tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjana Krista Aru. Ettepaneku tegemise põhjuseks on senise Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme Paavo Nõgene volituste ennetähtaegne lõppemine, tulenevalt tema tagasiastumisest nõukogu liikme kohalt.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt täiendatakse Riigikogu kodu- ja töökorra seadust sättega, mis võimaldab Riigikogu juhatusel nimetada kodanikeühenduste seast komisjonide alalised koostööpartnerid. Kehtiva seaduse alusel on neil õigus osaleda komisjoni töös komisjoni esimehe kutsel. Sellise muudatuse eesmärk on algataja kinnitusel suurendada seadusandliku kogu avatust ja kaasata üleriigilised tunnustatud kodanikuühendused senisest paremini Riigikogu komisjonide töösse. Samuti muudetakse seaduse neid sätteid, mis reguleerivad komisjonide töö protokollimist. Algatajad väidavad, et suurema selguse ja avatuse huvides tuleks komisjonide koosolekute protokollides kajastada ka seda, kuidas komisjoni liikmed hääletasid ja millistel seisukohtadel nad arutlusel olnud küsimustes olid. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatustega plaanitakse vähendada kandideerimiseks makstava kautsjoni suurust Riigikogu valimistel kaks korda ehk ühe Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärani iga registreerimiseks esitatud isiku kohta senise kahe alammäära asemel. Lõiget täiendatakse erandiga, millega vabastatakse uus registreeritud erakond nelja aasta jooksul kautsjoni tasumisest riigikogu valimistel osalemisel. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Juku-Kalle Raidi ja Tõnis Lukase algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE) esimene lugemine. Eelnõu sisuks on muuta üleriigiline nimekiri Riigikogu valimistel avatuks. See tähendaks algataja kinnitusel erakonna valimisnimekirja kantud isikute järjestumist vastavalt saadud häälte arvule ning arvestades valimisringkonna suurust. Muudatuse tulemusena kaoks võimalus, et Riigikogusse pääseks kandidaat üksnes tänu oma paigutusele üleriigilises nimekirjas, kui nimekirjas temast tagapool oleva kandidaadi häälte osakaal vastava ringkonna lihtkvoodist on suurem. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside