Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 68 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse (318 SE). Seadusemuudatuste eesmärk on soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtliku ühinemise protsessi. Seaduse kohaselt eraldatakse ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest ühinemistoetust. Ühinemistoetus arvutatakse iga ühinenud omavalitsusüksuse kohta eraldi arvestusega 625 krooni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse elaniku kohta ning see ei või olla väiksem kui 2 miljonit ja suurem kui 4 miljonit krooni ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu võttis 70 poolthäälega vastu valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse (331 SE). Seaduse jõustumise järel muutub mälestistega seotud tööde teostamine kultuurimälestiste omanikele ja valdajatele lihtsamaks ning majanduslikult vähem kulukaks. Sellega soovitakse tagada riigi kaitse all olevate objektide parem säilimine. Kaitsevööndi muutmisega seotud uuendused tagavad suurema õigusselguse, andes samal ajal võimaluse kehtestada varem mälestiseks tunnistatud asjale reaalselt vajaliku kaitsevööndi, milles kehtivad teatud muinsuskaitselised piirangud. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
69 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud loomakaitseseaduse ja põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seadus (328 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on viia loomakaitseseadus kooskõlla Euroopa Nõukogu põllumajandusloomade kaitse konventsiooniga, mille valitsus kiitis heaks 29. novembril 2007. aastal, ning katsetes ja muul teaduslikul eesmärgil kasutatavate selgroogsete loomade kaitse konventsiooniga, mille valitsus kiitis heaks 10. jaanuaril 2008. aastal. Lisaks täiendatakse mõiste „põllumajandusloom” sõnastust ning vastutuse peatükki seaduse rakendamise käigus ilmnenud probleemide lahendamiseks. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
45 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seadus (352 SE). Seadusmuudatusega lükatakse aasta võrra edasi (1. jaanuarile 2010) äriühingute maksustamisel aastapõhise arvestuse ja avansiliste maksete süsteemi rakendamine. 2008. aasta 14. augustil otsustas valitsus koos seaduse jõustumise tähtaja edasilükkamisega rakendada siiski juba alates 2009. aastast muudatusi, millega likvideerimisjaotiste ja äriühingu omakapitali vähendamisel tehtud väljamaksete maksustamine viiakse neid väljamakseid tegeva äriühingu tasemele. Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE) teine lugemine. Muudatused puudutavad Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Vabariigi Valitsuse, Riigikantselei, Riigikohtu ning ministeeriumide ja nende valitsemisala asutuste eelarveridu. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside