Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 73 poolthäälega vastu Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuste käivitamiseks“ (720 OE), millega tehakse valitsusele ettepanek anda 2010. aasta oktoobrikuuks Riigikogule ülevaade rahvastiku tervise arengukava tegevustest oodatava eluea pikendamiseks ning tervena elatud aastate hulga suurendamiseks seoses pensionireformiga. Samuti soovitatakse kaasata rahvastiku tervise arengukava järgmiste aastate tegevuste planeerimisse Riigikogu fraktsioonide esindajad ning huvigruppe ja asjatundjaid väljastpoolt valitsussektorit, eelkõige kohalikke terviseedendajaid üle riigi.
 
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (700 SE) rakendatakse Euroopa Liidu direktiiv, mis kehtestab miinimumnõuded kaevandustööstuse jäätmete käitlemisega seotud kahjuliku mõju vältimiseks või vähendamiseks. Eelnõu suurendab riigi võimalusi kontrollida kaevandamisjäätmete käitlemist. Eelnõu avaldab mõju ettevõtluskeskkonnale, muutes teatud määral keerukamaks ja kulukamaks tegevused, mis on seotud kaevandamisjäätmete tekitamisega.
 
Valitsuse algatatud liiklusseaduse eelnõu (475 SE) teise lugemise jätkamiseks laekunud muudatusettepanekutest puudutas suur osa jalgratturite liiklust reguleerivaid sätteid. Muudatuse kohaselt lubatakse kõnniteele ja jalgteele kuni kaks alla 13-aastase ratturi saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav isik. Samuti lubatakse jalgratturil sõita kõnniteel, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud, mitte ületades jalakäia tavakiirust 5 km tunnis.
           
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:           
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu (774 SE) eesmärk on tühistada kohalike maksude seaduses kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatavate maksude loetelust müügimaks ja paadimaks.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (771 OE) näeb ette nimetada Tarmo Männi asemel komisjoni liikmeks Jaan Õunapuu.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (734 SE) esimene lugemine jäi pooleli istungi tööaja lõppemise tõttu. Jätkatakse homsel istungil.
 
Istung lõppes kell 13.05.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside