Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 79 poolthäälega vastu hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse (40 OE). Otsuse kohaselt kuuluvad nõukogusse Riigikogu liikmed Kaia Iva, Kalev Kotkas, Lauri Luik, Tarmo Mänd, Mailis Reps ja Toomas Trapido, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Sirje Jõgiste, kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles ning sotsiaalministeeriumi asekantsler Riho Rahuoja. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt täiendatakse seadust uue paragrahviga, mis on seotud Schengeni infosüsteemi riikliku registri loomisega, mis annab aluse politseile piiriülese politseikoostöö tegemiseks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Õiguskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine. Eelnõuga luuakse õiguslikud alused kahe riikliku ekspertiisiasutuse ülesannete ühendamiseks ühte ekspertiisiasutusse, mille peamine eesmärk on parema teenuse osutamine politseile, prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ja selle kasutamiseks süütegude avastamisel. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside