Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Valdur Lahtvee, Mark Soosaare ja Kadri Simsoni 13. jaanuaril esitatud arupärimisele Suur-Pakrile tuumajaama rajamise kavatsuse kohta (nr 352). 

Tamkivi selgitas, et antud küsimust on arutatud valitsuse istungil. Ministri sõnul on ta olukorraga kursis, kuna Eesti Energia pöördus keskkonnaameti poole ehitusgeoloogiliste uuringute algatamiseks. Pärast menetlust keskkonnaamet selle loa ka andis. Tamkivi tsiteeris ühte lõiku keskkonnaameti kooskõlastusest: “Keskkonnaamet juhib tähelepanu sellele, et saar jääb täies ulatuses hoiualale. Hoiuala valitsejana peame vajalikuks, et tööde käigus välditakse elupaikade kahjustamist. Vältida tuleb tööde tegemist lindude pesitsusperioodil ja samuti peame vajalikuks rõhutada, et tuumajaama asukoha valikul tuleb kaaluda ka teisi asukohti Eesti Vabariigi territooriumil.”
 
Tamkivi märkis, et keskkonnaamet andis Eesti Energiale keskkonnaalaste tingimustega kooskõlastuse Suur-Pakri saarel uuringute läbiviimiseks. Ministri hinnangul pole selles iseenesest midagi seadusevastast. Lisaks on Eesti Energial kehtiv kooskõlastus Paldiski linnaga ehk kohaliku omavalitsusega, kelle alla nimetatud territoorium kuulub. „Kaitseala eesmärgid ei tähenda seda, et seal mitte kunagi midagi uurida ei tohi. Uuring omakorda ei tähenda automaatset luba millegi rajamiseks. Ennem tuleb läbi viia põhjalik keskkonnamõjude hindamine, sh täiendavad uuringud ja analüüsid, avalikud arutelud ja palju muudki,“ selgitas Tamkivi. Tema sõnul on see on pikk põhjalik ja läbipaistev protsess, kus on kõigil võimalus kaasa rääkida ning mõjutada otsust.
 
Vastates küsimusele, kes on pädev otsustama tuumajaama asukoha üle Eestis, ütles keskkonnaminister: „Arvan, et see on koht, kus tuleb avalikkust oluliselt kaasata, arutada nii poolt kui ka vastuargumente. Kindlasti võiks seda kui väga olulist küsimust tulevikus arutada Riigikogu, kuid lõpliku otsuse olulise mõjuga objekti asukoha suhtes peaks vastu võtma ikkagi valitsus“.
 
Keskkonnaminister vastas veel Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Toivo Tootseni, Vladimir Velmani, Tiit Kuusmiku, Lauri Laasi, Toomas Vareki, Ain Seppiku, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Mailis Repsi ja Marika Tuusi 13. jaanuaril esitatud arupärimisele kalapüügi kohta (nr 350).
                       
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside