Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikme ametivande andis Mari-Ann Kelam.
 
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Riigikogu liikmete Aleksei Lotmani, Toomas Trapido, Marek Strandbergi, Maret Merisaare ja Mart Jüssi 13. mail esitatud arupärimisele riigimetsamaa müügi kohta (nr 296).
 
Tamkivi selgitas, et keskkonnaministeeriumile on riigieelarveseadusega pandud kohustus teenida tulu riigile mittevajaliku vara võõrandamisest. Käesoleva aasta eelarve näeb selles osas ette selle tulu saamise vajaduse 316 miljonit. Keskkonnaministeerium võõrandab riigile mittevajalikku maad vastavalt keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud võõrandamisele kuuluva kinnisvara nimekirjale. „Hetkel on võõrandamise nimekirjas 134 metsaga kaetud maaüksust riigi erinevates piirkondades. Käesolevaks ajaks on nimekirjas olevates kinnistutes enampakkumine läbiviidud 118 kinnistu osas, enampakkumisel on ostuhuvi väljendatud 62 metsaga kaetud maaüksuse osas,“ täpsustas Tamkivi. Tema sõnul valmistatakse ette täiendavat võõrandamisele kuuluva kinnisvara nimekirja tulenevalt käesoleva aasta teisest lisaeelarvest, millesse lülitatakse ka metsamaakõlvikud sisaldavaid riigile mittevajalikke kinnisasju. „Võõrandamisele kuuluva metsamaa valikukriteeriumid on järgmised: metsamaa ei paikne looduskaitseliste piirangutega aladel ning ei sisalda vääriselupaiku; teiseks, metsamaa ei ole Riigimetsa Majandamise Keskuse valduses olevate maadega liitmiseks ja metsamaa ei paikne riiklikel maardlatel,“ ütles keskkonnaminister.
 
Tamkivi vastas veel Riigikogu liikmete Ain Seppiku, Tiit Kuusmiku, Kalle Laaneti, Evelyn Sepa, Lauri Laasi, Mailis Repsi, Toomas Vareki ja Helle Kalda 11. mail esitatud arupärimisele Saaremaa rannamaantee kohta (nr 295) ja Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Helle Kalda, Inara Luigase, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Aivar Riisalu ja Ain Seppiku 21. mail esitatud arupärimisele ebaseadusliku prügila kohta (nr 299).
 
Kultuuriminister Laine Jänes vastas Riigikogu liikmete Helle Kalda, Kadri Simsoni, Olga Sõtniku, Lauri Laasi, Marika Tuusi, Enn Eesmaa, Toivo Tootseni ja Evelyn Sepa 22. aprillil esitatud arupärimisele Neitsitorni tagastamise kohta (nr 286) ja Riigikogu liikmete Helle Kalda, Kalev Kallo, Tiit Kuusmiku, Toivo Tootseni, Olga Sõtniku ja Lauri Laasi 7. mail esitatud arupärimisele Niguliste muuseum-kontserdisaali kohta (nr 293).
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus 
Tagasiside