Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Vilja Savisaare, Ain Sepiku, Evelyn Sepa, Rein Ratase, Jaak Aabi, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Eldar Efendijevi, Nelli Privalova, Kalev Kallo, Olga Sõtniku, Jüri Ratase, Toomas Vareki, Tiit Kuusmiku, Valeri Korbi, Inara Luigase, Aadu Musta, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Kadri Musta, Mailis Repsi, Jaan Kundla, Valdur Lahtvee, Maret Merisaare, Aleksei Lotmani, Toomas Trapido ja Kalle Laaneti 17. detsembril 2007 esitatud arupärimisele korralageduse kohta keskkonnaministeeriumi haldusalas (nr 34). Arupärijad osutasid mitmele väidetavale seadusrikkumisele, mis on seotud põlevkivikaeveloaga Ojamaa kaeveväljal.

 

Tamkivi selgitas, et keskkonnaministeerium ei alusta maavarade kaevandmise loa nr. 55 tühistamist, kuna selleks puudub õiguslik alus. Põlevkivi kasutamise maht ning suunad lepitakse riiklikul tasemel kokku põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas perioodiks 2008–15. Arengukavas kinnitatakse ka põlevkivi kaevandamise lubatud aastamäär, õiguslikud võimalused lubadele. Märgitud aastamäära vähendamiseks esitatakse ettepanekud maapõue seaduse muutmise seaduse eelnõus, mille eesmärk on tagada põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas kehtestatava põlevkivi kasutamise aastamäära saavutamine.

Keskkonnaminister märkis, et põlevkivi arengukava koostajad on lähtunud Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 5, mille järgi Eesti loodusvarad ja -ressursid on rahvuslik rikkus ja neid tuleb kasutada säästlikult. „Eesmärk on kasutada põlevkivi maksimaalse efektiivsusega ning sellest tulenevalt on määratud ka riigi huvi põlevkiviressursi kasutamisel,” ütles Tamkivi. „Riigi huvi on Eesti tarbijate tõrgeteta varustamine elektri- ja soojusenergiaga ning väärtustatud põlevkivitoodetega, rakendades põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel parimat võimalikku tehnoloogiat. Samuti kasutades põlevkivi ja sellega kaasnevaid loodusvarasid efektiivselt ning võimalikult väikese negatiivse keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga nii, et põlevkivi jätkuks võimalikult pikaks ajaks ja oleks tagatud riigi julgeolek ning jätkusuutlik areng,” kinnitas keskkonnaminister.

Vabas mikrofonis võttis sõna Marek Strandberg.

Istungi stenogramm on siin:

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside