Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Riigikogu liikmete Valdur Lahtvee, Mart Jüssi, Toomas Trapido, Maret Merisaare, Aleksei Lotmani ja Marek Strandbergi 22. septembril esitatud arupärimisele põlevkivikavast välja visatud meetmete kohta (nr 86).

Tamkivi selgitas, et koos põlevkivi arengukava eelnõuga esitas keskkonnaministeerium valitsusele ka maapõuseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega nähakse ette konkreetsed piirangud põlevkivi kaevandamise mahule ja uute kaevandamislubade andmisele. „Kõikide kaevandajate põlevkivi kaevandamise aastamahtu kokku vähendatakse 20 miljoni tonnini aastas ja vajadusel tuleb kaevandamismahu vähendamisel rakendada võrdse kohtlemise printsiipi – vähendada proportsionaalselt iga kaevandaja aastase põlevkivi kaevandamise maksimaalset mahtu vastavalt kaevandajale kaevandamisloaga antud maksimaalse aastase kaevandamismahu osakaalule,“ ütles keskkonnaminister.

Tamkivi lükkas ümber arupärijate väite, et keskkonnaministeeriumi ühepoolselt sisseviidud muudatusi arengukavas on peetud mitteoluliseks. „See väide ei ole õige, kuna esiteks, keskkonnaministeeriumis parandusettepanekute sisseviimist arengukavasse pole kordagi nimetatud mitteoluliseks, teiseks, põlevkivi arengukava ei ole ainult keskkonnaministeeriumi arengukava, vaid valdkonna arengukava, mille koostamisse ja rakendamisse kaasati veel neli ministeeriumi,“ märkis Tamkivi. Nendeks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium, sotsiaalministeerium ja haridus- ja teadusministeerium. Kõikide nende ministeeriumide esitatud ettepanekuid kaaluti, peeti läbirääkimisi ja enamikke ettepanekuid ka arvestati. „Põlevkivi arengukava eelnõu on kõigi nimetatud ministeeriumidega kooskõlastatud ja ei saa väita, et keskkonnaministeerium on ühepoolselt kõik muudatused arengukavasse sisse viinud. Ei ole võimalik, et tööversioon oleks saanud pärast kooskõlastamisi algsel kujul säilida 100%-sel kujul,“ selgitas Tamkivi.           

Keskkonnaminister vastas veel Riigikogu liikmete Valdur Lahtvee, Marek Strandbergi, Aleksei Lotmani, Mart Jüssi, Maret Merisaare ja Toomas Trapido 25. septembril esitatud arupärimisele vee ja õhu reostamise kohta Muuga piirkonnas (nr 92). Tamkivi kinnitas, et inimeste elukeskkonnale täiendavat halvenemist ei toimu. „Olukord on keskkonnainspektsiooni kontrolli all,“ ütles keskkonnaminister. 

Vabas mikrofonis võttis sõna Marek Strandberg. 

Istungi stenogramm on internetis siin:

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside