Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Riigikogu liikmete Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Toomas Vareki, Kadri Simsoni ja Eldar Efendijevi 22. aprillil esitatud arupärimisele Euroopa Liidu struktuurifondide kohta (nr 285).
 
Tamkivi sõnul on elukeskkonna arendamise rakenduskava esimese prioriteetse suuna all kokku 9 veemajandust ja jäätmekäitlust arendavat meedet kogumahuga 9,8 miljardit krooni. „Praeguseks hetkeks on kogu prioriteetse suuna raames võetud kohustusi ligi 5 miljardi krooni ulatuses ehk pool kogu prioriteetse suuna vahenditest on kaetud projektidega,“ märkis keskkonnaminister. Suuremamahulisemate väljamakseteni on keskkonnaministeerium rakenduskava koostades plaaninud jõuda umbes kahe aasta jooksul pärast meetme tingimuste jõustumist ehk aastal 2010.
 
Tamkivi selgitas, et perioodil 2007–2013 saab keskkonnaministeerium ühtekuuluvusfondi kaasabil suunata veemajandusprojektide rahastamisse ligi 7 miljardit krooni. Selle elluviimiseks on keskkonnaministeerium töötanud välja vastava meetme määruse, mille alusel on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus teinud tänaseks päevaks rahastamisotsuseid ligi 5 miljardi krooni ulatuses. Lisaks on veemajandusprojekte aastaid rahastatud ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse enda programmi raames. „Praeguseks käivitunud infrastruktuuri arendamise meetme raames võetakse kohalikele omavalitsustele tagastamata abina investeerimistoetusest keskmiselt 74% investeeringu maksumusest. Lisaks on rahandusministeerium projektide ja omafinantseeringu katmiseks küsinud riigigarantiiga laenu Euroopa Investeerimispangalt, et võimaldada ühtekuuluvusfondi toetuse saajatel madala intressiga laenu omafinantseeringu katmiseks infrastruktuuri projektides,“ ütles keskkonnaminister. Kohalikud omavalitsused ja nende ettevõtted peavad olema suutelised oma varade opereerimiskulud ja osaliselt ka investeeringud katma omavahenditest ning selleks on omavalitsustel võimalik reguleerida kohalikku vee hinda ning viia see tasemele, mis tagaks majandusliku jätkusuutlikkuse nendes kohaliku omavalitsuse ettevõtetes.
 
Keskkonnaminister selgitas, et struktuurifondide raames toetuse taotlemisel on omafinantseeringu katteks laenamine lubatud, kui kohaliku omavalitsuse eelarvest ja laenukoormusest tulenevalt on see võimalik.
             
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Marek Strandbergi ja Ester Tuiksoo 13. aprillil esitatud arupärimisele Eesti alkoholipoliitika kohta (nr 280) ja Riigikogu liikmete Villu Reiljani, Karel Rüütli, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi, Jaanus Marrandi ja Mai Treiali 5. mail esitatud arupärimisele Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori õigusvastase vallandamise kohta (nr 289).
 
Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Vilja Savisaare, Ain Seppiku, Kadri Simsoni, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Vladimir Velmani, Inara Luigase, Toomas Vareki, Lembit Kaljuvee, Jüri Ratase, Olga Sõtniku ja Lauri Laasi 26. märtsil siseminister Jüri Pihlile esitatud arupärimise kaitsepolitsei töövõtete kohta (nr 277) võtsid arupärijad menetlusest tagasi. Seoses sellega ei toimunud arupärimisele vastamist.
 
Õiguskomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) teise lugemise jätkamine.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE) teine lugemine.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside