Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teise lugemise. Eelnõuga täpsustatakse rahvusraamatukogu teadus- ja arendustegevuse regulatsiooni, sätestatakse Eesti raamatukoguvõrgu erialase koostöö juhtimise õiguslik mehhanism ning täiendatakse rahvusraamatukogu kasutamise eeskirju. Riigikogu arhiivipidamise ülesanne antakse eelnõu järgi Rahvusraamatukogult üle Riigikogu Kantseleile.

Riigikogu lõpetas Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE) esimese lugemise. Eelnõu annab võimaluse keelduda põlevkivi kaevandamise loa taotluse menetlusse võtmisest, kuni ei ole määratletud põlevkivi kasutamise edasised suunad. Plaani kohaselt peaks valitsus kinnitama põlevkivi kasutamise arengukava veel sellel poolaastal.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul katkestati Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt ei ole Saksamaale ümberasujad omandireformi õigustatud subjektid ning neile kuulunud ning neilt enne Eestist lahkumist õigusvastaselt võõrandatud vara ei tagastata.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (801 OE). Eelnõu poolt hääletas 25 ja vastu 48 Riigikogu liiget. So tsiaalkomisjoni ettepanekul lükati 47 poolthäälega (vastu 7, erapooletuid 1) menetlusest tagasi Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi ja Eiki Nestori algatatud töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (792 SE).

Seoses istungi tööaja lõppemisega jäi pooleli Riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE) esimene lugemine. Eelnõu menetlemine jätkub kolmapäevasel istungil.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljelt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitaitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside