Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus jätkus kolmapäevase isungi tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud ja edasi lükkunud eelnõude arutelu. Esimese lugemise läbis kaks 2024. aasta riigieelarvega seotud eelnõu.

Tänase istungi alates jätkati eelmisel istungil pooleli jäänud valitsuse algatatud liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) esimest lugemist. Päevane teekasutustasu määr, mis praegu on 9-12 eurot, jääb eelnõu kohaselt vahemikku 4-40 eurot. Aastane teekasutustasu määr tõuseb praeguselt 500-1300 eurolt 200-2000 euroni. Teekasutustasu määrade diferentseerimisel maksavad saastavamad ja raskemad veokid proportsionaalselt rohkem kui vähem saastavamad sõidukid. Lisaks muutuvad eelnõuga trahvimäärad inimestele, kes lubavad teisi sõitma või juhivad ise veoautot teekasutustasu tasumata või kui teekasutustasu on tasutud väikesemas määras.

Läbirääkimistel võtsid sõna Mart Maastik (I), Rain Epler (EKRE) ja Jaak Aab (KE).

Isamaa, EKRE ja Keskerakonna fraktsioonid tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 29 ja vastu 46 saadikut ning sellega läbis eelnõu esimese lugemise.

Esimese lugemise läbis ka valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE), millega sätestatakse riigile kuuluva kinnisasja kaevandamiseks kasutada andmise tasudele kaheksa-aastane üleminekuperiood. Üleminekuperioodi jooksul suureneb riigile kuuluva kinnisasja kaevandamiseks kasutada andmise tasu igal aastal kuni 50 protsendi ulatuses kehtiva tasuga võrreldes, kuni jõutakse maa uute maksustamishindadega kooskõlas olevate uute tasumääradeni.

Eelnõu eesmärk on võimaldada tootjatel tõusnud maksustamishindadega järkjärguliselt kohaneda, sealhulgas leevendada hinnasurvet tarbijaile. Uuel aastal jõustuvad maapõueseaduse muudatused, mille kohaselt on riigile kuuluva kinnisasja kaevandamiseks kasutada andmise aastane tasumäär kolm protsenti maa maksustamishinnast.

Läbirääkimistel võtsid sõna Maria Jufereva-Skuratovski (KE) ja Rain Epler (EKRE), Helir-Valdor Seeder (I).

Isamaa, Keskerakonna ja EKRE fraktsioonid tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 14 ja vastu 50 saadikut ning sellega läbis eelnõu esimese lugemise.

Pooleli jäi valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimene lugemine. Eelnõuga muudetakse saastetasumääri. Uued saastetasumäärad kehtestatakse saasteainete väljutamise korral välisõhku, veekogusse, põhjavette ja pinnasesse ning ohtlike jäätmete ja põlevkivijäätmete kõrvaldamisel.

Saastetasumäärad kehtestatakse 2024.– 2027. aasta kohta nii, et need tõusevad järk-järgult igal aastal. Tasumäärade iga-aastase tõusu suurus lähtub saasteainete keskkonnamõjust ja ohtlikkusest ning vajadusest vähendada nende jõudmist keskkonda.

Samuti muudetakse eelnõuga põlevkivi kaevandamisõiguse tasu ülemmäära. Uue tasuliigina lisatakse keskkonnatasude seadusesse raadamisõiguse tasu, et piirata metsamaade pindala vähenemist. Lisaks tõusevad eelnõuga kalapüügiõiguse tasu piirmäärad.

Istungi tööaja lõppemise tõttu lükkus edasi valitsuse algatatud looduskaitseseaduse ja kinnistusraamatu-seaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (226 SE) esimene lugemine.

Ühtlasi lükkus tööaja lõppemise tõttu edasi juba kolmapäevase istungi päevakorras olnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE) ning Riigikogu liikmete algatatud 15 tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE, 88 SE, 110 SE, 112 SE, 116 SE, 127 SE, 130 SE, 133 SE, 150 SE, 151 SE, 155 SE, 181 SE, 194 SE, 199 SE ja 253 SE) esimene lugemine.

Samuti lükkub edasi tänase istungi päevakorras olnud Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist maksustada täiendavalt pakendite ja plasti kasutamist“ eelnõu (65 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu laste eest“ eelnõu (66 OE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE) ja erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE) esimene lugemine.

Istungi stenogramm

Videosalvestist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside