Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud liiklusseaduse eelnõu (475 SE) teise lugemise. Eelnõu ühendab seni kehtiva liiklusseaduse ja valitsuse määrusega kehtestatud „Liikluseeskirja”. See peab põhiseaduse kohaselt olema reguleeritud seaduse tasandil. Uuendusena kaob juhi kohustus kanda kaasas juhiluba, registreerimistunnistust ja liikluskindlustuspoliisi, ning nende olemasolu peab politsei kontrollima registrite põhjal. Takso tagaistmel peab laps olema nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud, mis toob kaasa täiendava lastele mõeldud turvavarustuse soetamise kohustuse taksofirmadele. Mopeed tunnistatakse mootorsõidukiks, millest tulenevalt tuleb see nõuetekohaselt registreerida. Alkoholi joobes juhtimise eest juhtimisõiguse peatamise osa on diferentseeritud. Uuendusena peavad sooritama teooriaeksami isikud, kelle juhtimisõigus on peatatud alates 6 kuust; isikud, kellel on juhtimisõigus peatatud alates 12 kuust, peavad sooritama nii teooria- kui ka sõidueksami.
 
Riigikogu lõpetas  kahe eelnõu esimese lugemise:
 
Riigikaitsekomisjoni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE) eesmärgiks on määrata seaduse alusel kindlaks ajateenijate põhiõiguste ja –vabaduste piiramine ning viia asendusteenistuse kestvus kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta põhimõtetega. Eelnõu kohaselt lüheneb maksimaalse asendusteenistuse aeg 18-lt kuult 12-le kuule. Eelnõu väljatöötamine tulenes Vabariigi Presidendi otsusest, millega president jättis välja kuulutamata Riigikogu 21. oktoobril 2009 vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Presidendi hinnangul oli seadus vastuolus põhiseadusega osas, mis puudutas ajateenija inimväärikuse austamist ja õiguste järgimist.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (681 SE) näeb ette võimaluse kasutada põllumajanduslikke masinaid, traktoreid ja liikurmasinaid ka talvistel teehooldustöödel. Seda nii kohalikule omavalitsusele kuuluvatel teedel, erateedel kui ka taliteedel. Eelnõu jõustuks tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2010.
 
Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi viis eelnõu:
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi ning vedelkütuse erimärgistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE). Hääletus: 52 poolt, 34 vastu, 1 erapooletu.
 
Majanduskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE). Hääletus: 44 poolt, 31 vastu.
 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (688 SE). Hääletus: 43 poolt, 36 vastu.
 
Kultuurikomisjoni ettepanekul lükati tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (686 SE). Hääletus: 39 poolt, 34 vastu.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (704 OE) ei võetud vastu. Hääletus: 31 poolt, 46 vastu.
 
Istung lõppes kell 13.36.
 
Istungi ülevaade on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside