Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 67 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse (983 SE). Seaduse eesmärk on muuta rahvakohtunike nimetamise protsess paindlikumaks ning sätestada uus kohtunike tasustamise kord. Rahvakohtuniku tasu suuruse ja maksmise korra kehtestab justiitsminister oma määrusega. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

67 poolthäälega võeti vastu Ametlike Teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seadus (997 SE). Seadusmuudatuste kohaselt hakkab alates 1. jaanuarist 2007 ametlike teadaannete väljaandmist korraldama Justiitsministeerium, kuna enamus teateid nagu kohtuteated, kinnistamisteated, täitmisteated jms  tuleb Justiitsministeeriumi haldusalast. Justiitsminister võib Ametlike teadaannete väljaandmise korraldamise teha ülesandeks ministeeriumi hallatavale riigiasutusele või halduslepingu alusel eraõiguslikule juriidilisele isikule. Lisaks Riigi Teataja seaduse muutmisele muudetakse veel tõestamisseadust, tsiviilkohtumenetluse seadustikku, täitemenetluse seadustikku, äriseadustikku, mittetulundusühingute seadust ja sihtasutuste seadust. Seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

68 poolthäälega võeti vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus (981 SE). Seadusmuudatusega sätestatakse kaitseväe juhataja ametiaja pikkuseks viis aastat ning täpsustatakse kaitseväe juhtkonna ametisse nimetamise ja ametist vabastamisega seotud teisi sätteid. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

65 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus (1009 SE). Seadusmuudatused võimaldavad haigekassal võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk ja suunata see tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks, mille tulemusena peaksid lühenema eriarstiabi ravijärjekorrad ja teenused muutuma patsientidele paremini kättesaadavaks. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Lõpetati Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE) esimene lugemine. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati valitsuse algatatud riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE) esimene lugemine. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside